MSZ EN 60204-1:2019

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva)

Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirement (IEC 60204-1:2016, modified)


Az IEC 60204 szabványsorozat ezen része a munkavégzés közben nem hordozható gépek, valamint az összehangoltan együtt dolgozó gépcsoportok villamos, elektronikus és programozható elektronikus szerkezeteire és rendszereire vonatkozik. 1. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60204 szabványsorozatnak ez a része egy alkalmazási szabvány, és nem célja a műszaki fejlődés korlátozása vagy akadályozása. 2. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60204 szabványsorozat e részében a „villamos” szakkifejezés egyaránt jelenti a villamos, az elektronikus és a programozható elektronikus tárgyat (azaz a „villamos szerkezet” egyaránt jelent villamos, elektronikus és programozható elektronikus szerkezetet). 3. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60204 szabványsorozat e részének szóhasználata szerint a „személy” kifejezés bármely egyénre vonatkozik, és magában foglalja az(oka)t a személy(eke)t, aki(ke)t az üzemeltető vagy megbízottja kijelölt és kiképzett a kérdéses gép üzemeltetésére és gondozására. Az IEC 60204 szabványsorozat e része szerinti szerkezet kezdeti pontja a gép villamos szerkezetének hálózati csatlakozási pontja (lásd az 5.1. szakaszt). 4. MEGJEGYZÉS: A villamosenergia-ellátás létesítési követelményeit az IEC 60364 sorozat tartalmazza. Az IEC 60204 szabványsorozatnak e része azokra a villamos szerkezetekre vagy szerkezetrészekre vonatkozik, amelyek névleges tápfeszültsége legfeljebb 1500 V egyenfeszültség (d.c.), illetve legfeljebb 1000 V váltakozó feszültség (a.c.) és névleges frekvenciája legfeljebb 200 Hz. 5. MEGJEGYZÉS: A nagyobb névleges tápfeszültségeken működő villamos szerkezetekre vagy szerkezetrészekre vonatkozó tájékoztatást lásd az IEC 60204-11-ben. Az IEC 60204 szabványsorozatnak e része nem tartalmaz minden olyan előírást (pl. védelem, reteszelés vagy vezérlés), amelyeket más szabványok vagy szabályzatok írnak elő, vagy szükségesek a személyeknek a nem villamos veszélyek elleni védelmére. Minden egyes géptípusra vannak egyedi követelmények, amelyeket a kellő biztonság megvalósítása érdekében be kell tartani. Az IEC 60204 szabványsorozatnak e része elsősorban a 3.1.40. szakaszban meghatározott ipari gépek villamos szerkezeteire terjed ki, bár nem korlátozódik csak azokra. 6. MEGJEGYZÉS: A C melléklet példaként olyan gépeket sorol fel, amelyek villamos szerkezeteire az IEC 60204 szabványsorozat e részének előírásai vonatkoznak. Az IEC 60204 szabványsorozatnak e része nem ír elő azoknak a gépeknek a villamos szerkezeteire alkalmazható kiegészítő és különleges követelményeket, amelyek például: – rendeltetésszerűen szabad téren (épületeken vagy más védőépítményen kívül) használatosak; – robbanóképes anyagot (például festéket vagy fűrészport) használnak, dolgoznak fel, illetve állítanak elő; – rendeltetésszerűen robbanóképes és/vagy gyúlékony környezetben használatosak; – bizonyos anyagok előállítása vagy használata során különleges kockázatot jelentenek; – rendeltetésszerűen bányákban használatosak; – varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek (amelyekre az EN 60204-31 vonatkozik); – emelőgépek (amelyekre az EN 60204-32 vonatkozik); – félvezetőeszköz-gyártó berendezések (amelyekre az EN 60204-33 vonatkozik). Az olyan erősáramú áramkörök, ahol a villamos energiát közvetlenül használják munkaeszközként, nem tartoznak az EN 60204 szabványsorozat ezen részének alkalmazási területéhez.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2019-01-01

13.110 - Gépek biztonsága 29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 837  Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok

: idt IEC 60204-1:2016; idt EN 60204-1:2018


Vásárlás

: 25 220,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 28 860,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 60204-1:2019

2019-01-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok