MSZ EN 60601-2-44:2018 EV

Gyógyászati villamos készülékek. 2-44. rész: Komputertomográfiás röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-44:2009 + A11:2011 + AMD1:2012 + AMD2:2016) EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Medical electrical equipment. Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography (IEC 60601-2-44:2009 + A11:2011 + AMD1:2012 + AMD2:2016) CONSOLIDATED VERSION


Helyettesítés: E nemzetközi szabvány a CT-KÉSZÜLÉKEK – a továbbiakban: ME-KÉSZÜLÉKEK – alapvető biztonságára és lényeges működésére vonatkozik. Ha valamely fejezet vagy szakasz kifejezetten csupán az ME-KÉSZÜLÉKEKRE vagy csupán az ME-RENDSZEREKRE alkalmazható, akkor annak címe vagy szövege ezt egyértelműsíti. Egyébként egy fejezet vagy szakasz mind az ME-KÉSZÜLÉKEKRE, mind az ME-RENDSZEREKRE alkalmazandó. 1. MEGJEGYZÉS: Lásd még az általános szabvány 4.2. szakaszát. E szabvány alkalmazási területe azokra a CT-KÉSZÜLÉKEKRE korlátozódik, amelyek TERVEZETT HASZNÁLATA mind a fej-, mind az egésztest-vizsgálatokat magában foglalja, és amelyeknek jellemzője, hogy a röntgensugárforrás(ok) és a képalkotó detektor(ok) egy közös, toroid alakú védőburkolatban helyezkedik (helyezkednek) el. Tartalmazza a CT-KÉSZÜLÉKEKBEN alkalmazott RÖNTGENGENERÁTOROKRA vonatkozó biztonsági követelményeket, beleértve azt az esetet is, amikor a RÖNTGENGENERÁTOROK a RÖNTGENCSŐEGYSÉGGEL egybe vannak építve. 2. MEGJEGYZÉS: A RÖNTGENGENERÁTOROKRA és a KAPCSOLÓDÓ KÉSZÜLÉKEKRE vonatkozó követelmények, amelyeket korábban az IEC 60601-2-7 és az IEC 60601-2-32 tartalmazott, vagy az IEC 60601-1:2005-be (a 3. kiadásba), vagy az IEC 60601-2-44 ezen kiadásába kerültek át. Ezért az IEC 60601-2-7 és az IEC 60601-2-32 nem része a KOMPUTERTOMOGRÁFIÁRA (CT-re) vonatkozó3. kiadásnak. E nemzetközi szabvány alkalmazási területébe nem tartoznak bele az olyan SUGÁRTERÁPIÁS SZIMULÁTOROK és rendszerek, amelyekben a képeket RÖNTGENCSŐTŐL eltérő forrás hozza létre.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2018-12-01

11.040.50 - Röntgenkészülékek

MSZT/MB 843  Gyógyászati villamos készülékek

: idt IEC 60601-2-44:2009/A1:2012; idt EN 60601-2-44:2009; idt IEC 60601-2-44:2009/AMD2:2016; idt EN 60601-2-44:2009/A11:2011; idt EN 60601-2-44:2009/A1:2012; idt EN 60601-2-44:2009/A2:2016; idt IEC 60601-2-44:2009


: 2019/05: Helyesbítés

Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 60601-2-44:2018 EV

2018-12-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok