MSZ EN 13369:2018

Előregyártott betontermékekre vonatkozó általános szabályok

Common rules for precast concrete products


Ez a dokumentum előírja a követelményeket, az alapvető teljesítménykritériumokat, valamint a teljesítmény ál-landóságának értékelésére és ellenőrzésére (Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP) szolgáló rendszert az EN 206 szerint gyártott vasalatlan, vasalt és feszített előregyártott betontermékekre, ame-lyek könnyű-, normál testsűrűségű vagy nehézbetonból készültek és mesterségesen képzett légbuborékokon kívül nem tartalmaznak jelentős mennyiségben bennmaradt levegőt. A szabvány az olyan betonokra is vonatko-zik, amelyekben lévő szálaknak (acél, polimer vagy más szál) nincs hatása a beton mechanikai tulajdonságaira. Azonban a könnyű adalékanyaggal gyártott betonból készülő, nyitott szerkezetű, előregyártott vasbeton termé-kekre nem terjed ki. Alkalmazható szabvánnyal nem lefedett termékekre vonatkozó előírások megadására is. Nem minden, e szab-vány szerinti követelmény (4. fejezet) vonatkozik az összes előregyártott betontermékre. Ha van egyedi termékszabvány, akkor az előnyt élvez e dokumentummal szemben. Az e szabványban tárgyalt előregyártott betontermékeket gyártóüzemben állítják elő, épületek és más mérnöki létesítmények számára. Ez a dokumentum alkalmazható azokra a termékekre is, amelyeket a kivitelezés hely-színén, ideiglenes gyártóüzemekben készítenek a kedvezőtlen időjárási körülményektől védetten, és a gyártás folyamatát a 6. fejezet szerinti előírásoknak megfelelően ellenőrzik. Az előregyártott betontermékek erőtani analízise és tervezése nem tartozik e szabvány alkalmazási területébe, azonban a nem földrengésveszélyes területek tekintetében információkat nyújt az alábbiakról: - a vonatkozó Eurocode által meghatározott parciális biztonsági tényezők kiválasztásáról; - a feszített betontermékekre vonatkozó egyes követelmények meghatározásáról.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2018-09-01

91.100.30 - Beton és betontermékek

MSZT/MB 107  Beton és előregyártott betontermékek

: idt EN 13369:2018


Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 13369:2018

2018-09-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok