MSZ EN ISO 22000:2018

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000:2018)

Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)


Ez a dokumentum az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) követelményeit írja elő lehetővé téve az élelmiszerláncban közvetlenül vagy közvetetten részt vevő szervezet számára, hogy a) megtervezzen, bevezessen, működtessen, fenntartson és aktualizáljon egy ÉBIR-t, amely rendeltetésszerű felhasználás esetén biztonságos termékeket és szolgáltatásokat nyújt; b) bizonyítsa az élelmiszer-biztonsággal összefüggő alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek való megfelelést; c) értékelje és felmérje a kölcsönösen elfogadott vevői élelmiszer-biztonsági követelményeket és bizonyítsa a velük való összhangot; d) eredményesen kommunikálja az élelmiszer-biztonsági eseteket az élelmiszerláncban részt vevő érdekelt felekkel; e) biztosítsa a szervezet kinyilvánított élelmiszer-biztonsági politikájának való megfelelőségét; f) bizonyítsa a lényeges érdekelt feleknek való megfelelőséget; g) kérje ÉBIR-je külső szervezet általi tanúsítását vagy regisztrálását, vagy végezzen önértékelést, vagy tegyen nyilatkozatot ennek a dokumentumnak való megfelelőségéről. Ennek a dokumentumnak minden követelménye általános érvényű, és szándék szerint az élelmiszerlánc valamennyi szervezetére alkalmazható, tekintet nélkül annak méretére és összetettségére. A közvetlenül vagy közvetetten részt vevő szervezetek, a teljesség igénye nélkül, a takarmány-előállítók, az állateledelt előállítók, a vadon élő növények és állatok betakarításával foglalkozók, a mezőgazdasági kistermelők, az élelmiszerösszetevőket előállítók, az élelmiszergyártók, a kiskereskedők, az élelmiszerekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végző, a vendéglátó-ipari tevékenységet folytató, a tisztítási és fertőtlenítési szolgáltatásokat, a szállítást, a raktározást és a forgalmazási szolgáltatást végző, a berendezéseket, a tisztító- és fertőtlenítőszereket, a csomagolóanyagokat és más, az élelmiszerekkel érintkező anyagokat szállító szervezetek. Ez a dokumentum lehetővé teszi bármely szervezet számára, beleértve a kisvállalkozásokat és/vagy a kevésbé fejlett szervezeteket (pl. mezőgazdasági kistermelő, csomagolással, szállítással foglalkozó kisvállalkozó, kiskereskedő vagy kifőzdét üzemeltető), hogy ÉBIR-jébe külső forrás által kidolgozott elemeket vezessen be. Ezen dokumentum követelményeinek való megfeleléshez belső és/vagy külső erőforrások is használhatók.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2018-08-01

03.100.70 - Irányítási rendszerek 67.020 - Élelmiszeripari eljárások

MSZT/MB 635  Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek

: idt ISO 22000:2018; idt EN ISO 22000:2018


Vásárlás

: 17 680,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN ISO 22000:2018

2018-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok