MSZ EN ISO/IEC 17011:2018

Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17011:2017)

Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)


E dokumentum követelményeket ír elő a megfelelőségértékelést végző szervezetek értékelésével és akkreditálásával foglalkozó akkreditáló testületek kompetenciájára, következetes működtetésére és pártatlanságára vonatkozóan. MEGJEGYZÉS: E dokumentum szövegkörnyezetében az akkreditálás által lefedett tevékenységekbe beletartozik, de nem kizárólagosan, a vizsgálat, a kalibrálás, az ellenőrzés, továbbá az irányítási rendszerek, a személyek, a termékek, a folyamatok és szolgáltatások tanúsítása, a jártassági vizsgálatok szervezése, a referenciaanyagok előállítása, a validálás és az igazolás (verifikálás).

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2018-06-01

03.120.20 - Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZT/MCS 903  Megfelelőségtanúsítás

: idt EN ISO/IEC 17011:2017; idt ISO/IEC 17011:2017


Vásárlás

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN ISO/IEC 17011:2018

2018-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok