MSZ ISO 45001:2018

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval

Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use


Ez a dokumentum meghatározza a követelményeket egy munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB) irányítási rendszerre és útmutatót ad alkalmazásához, hogy a szervezetek képesek legyenek biztonságos és egészséges munkahelyeket biztosítani a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzésével, valamint MEB-teljesítményük előrelátó javításával. Ez a dokumentum bármely szervezetre alkalmazható, amely MEB irányítási rendszert kíván kialakítani, bevezetni és fenntartani, hogy javítsa a munkahelyi egészséget és biztonságot, kiküszöbölje a veszélyeket és minimalizálja a MEB-kockázatokat (beleértve a rendszerhiányosságokat), kihasználja a MEB-lehetőségeket, valamint foglalkozzon a MEB irányítási rendszer azon nemmegfelelőségeivel, amelyek a tevékenységeivel kapcsolatosak. Ez a dokumentum segít a szervezetnek, hogy elérje MEB irányítási rendszere tervezett eredményeit. A szervezet MEB-politikájával összhangban a MEB irányítási rendszer tervezett eredményei tartalmazzák: a) a MEB-teljesítmény folyamatos javítását; b) a jogszabályi követelmények és egyéb követelmények teljesítését; c) a MEB-célok elérését. Ez a dokumentum mérettől, típustól és tevékenységtől függetlenül bármely szervezetre alkalmazható. Azokra a MEB-kockázatokra alkalmazható, amelyek a szervezet felügyelete alatt állnak, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a szervezet működési környezete, valamint munkavállalóinak és más érdekelt feleinek a szükségletei és elvárásai. Ez a dokumentum nem fogalmaz meg konkrét kritériumokat a MEB-teljesítménnyel kapcsolatban, és nem ad előírást a MEB irányítási rendszer megtervezéséhez. Ez a dokumentum képessé teszi a szervezetet, MEB irányítási rendszerén keresztül, hogy integrálja az egészség és biztonság más tényezőit, mint például a munkavállalók egészségmegőrzése/jóléte. Ez a dokumentum nem foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a termékbiztonság, az anyagi kár, vagy a munkavállalókat és más lényeges érdekelt feleket érő kockázatokon túlmenő környezeti hatások. Ez a dokumentum részben vagy egészben alkalmazható a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításának módszeres fejlesztésére. Az ennek a dokumentumnak való megfelelés állítása azonban csak akkor fogadható el, ha annak minden követelményét beépítik a szervezet MEB irányítási rendszerébe és kizárás nélkül teljesítik.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2018-06-01

13.100 - Munkavédelem. Ipari egészségügy

MSZT/MCS 901  Minőségirányítás és minőségbiztosítás

: idt ISO 45001:2018


Vásárlás

: 22 000,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ ISO 45001:2018

2018-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok