MSZ ISO/TS 22163:2017

Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei. Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban alkalmazandó kiegészítő követelmények

Railway applications. Quality management system. Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector


1. Alkalmazási terület Ez a nemzetközi szabvány arra az esetre határozza meg a minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy szervezetnek: a) bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan olyan terméket szállítani vagy szolgáltatást nyújtani, amely megfelel a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, valamint b) célja a vevői elégedettség növelése a rendszer eredményes alkalmazásával, beleértve azokat a folyamatokat, amelyek a rendszer fejlesztését és a vevői, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek való megfelelőséget szavatolják. Ennek a nemzetközi szabványnak minden követelménye általános érvényű, és szándék szerint bármely szervezetre alkalmazható, tekintet nélkül annak típusára, méretére, a szállított termékekre és a nyújtott szolgáltatásokra. 1. MEGJEGYZÉS: Ebben a nemzetközi szabványban a „termék” vagy a „szolgáltatás” kifejezés kizárólag a vevőnek szánt vagy általa igényelt termékekre és szolgáltatásokra érvényes. 2. MEGJEGYZÉS: Az egyéb szabályozó követelmények kifejezhetők jogszabályi követelmények formájában 1.1. Alkalmazási terület – Kiegészítés Ez a dokumentum minőségirányítási rendszerkövetelményeket határoz meg a vasúti ágazatban (RQMS): – alkalmazható a vasútiparral kapcsolatos termékek teljes szállítói láncában a tervezési és fejlesztési, a gyártási és karbantartási tevékenységekre [a vasúti szállítási műveletek (üzemeltetés) és szolgáltatások kizárásával]; – folyamatos fejlesztést biztosítva, a hibamegelőzést és a hibacsökkentést hangsúlyozza a szállítói láncban; valamint – javítja és fenntartja a termékminőséget, beleértve annak biztonsági szempontjait is. MEGJEGYZÉS: Ez a dokumentum lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy ugyanolyan rugalmasak legyenek a minőségirányítási rendszer határainak és alkalmazhatóságának meghatározásakor, mint ahogy azt az ISO 9001:2015 4.3. szakasza leírja.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2017-10-01

03.100.70 - Irányítási rendszerek 45.020 - Vasúttechnika általában

MSZT/MCS 302  Vasútügy

: idt ISO/TS 22163:2017


: 2018/11: Helyesbítés

Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 16 130,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ ISO/TS 22163:2017

2017-10-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok