MSZ EN 16908:2017

Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz

Cement and building lime. Environmental product declarations. Product category rules complementary to EN 15804


A termékkategóriára vonatkozó alapvető szabályok (PCR) általános alkalmazási területének leírását az EN 15804:2012+A1:2013 1. fejezete tartalmazza. A PCR elsődleges célja a cementnek és építési mésznek a gyártás kezdetétől a gyárkapuig tartó szakasz EPDnyilatkozatainak elkészítése. Más tekintetben az alkalmazási terület azonos az EN 15804-ben leírtakkal.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2017-08-01

91.100.10 - Cement. Gipsz. Mész. Habarcs 91.010.99 - Egyéb szempontok

MSZT/MB 102  Cement és mész

: idt EN 16908:2017


Vásárlás

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN 16908:2017

2017-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok