MSZ HD 60364-6:2017

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016)

Low-voltage electrical installations. Part 6: Verification (IEC 60364-6:2016)


Az IEC 60364 ezen része a villamos berendezések első ellenőrzésére és időszakos felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket adja meg. A 6.4. szakasz a villamos berendezés szemrevételezéssel és vizsgálattal végzendő első ellenőrzésére vonatkozó követelményeket adja meg, annak meghatározására – az észszerű megvalósíthatóság keretein belül –, hogy az megfelel-e az IEC 60364 más részeiben megadott követelményeknek, továbbá megadja az első ellenőrzés eredményeiről készült dokumentációra vonatkozó követelményeket is. Az első ellenőrzést az új berendezések szerelésének befejezése után vagy a meglévő berendezések bővítésének, illetve megváltoztatásának befejezése után kell elvégezni. A 6.5. szakasz a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket adja meg, annak meghatározására – az észszerű megvalósíthatóság keretein belül –, hogy a berendezések és az azt alkotó villamos szerkezetek a használatra alkalmas állapotban vannak-e, továbbá megadja az időszakos felülvizsgálat eredményeiről készült dokumentációra vonatkozó követelményeket is.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2017-07-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 60364-6:2016/A11:2017; idt IEC 60364-6:2016; idt HD 60364-6:2016; idt HD 60364-6:2016/AC:2017

: MSZ HD 60364-6:2016/A12:2018

: 2018/01: Helyesbítés

Vásárlás

: 16 130,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ HD 60364-6:2017

2017-07-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok