MSZ EN 62052-21:2004/A1:2017

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Általános követelmények, vizsgálatok és vizsgálati feltételek. 21. rész: Tarifa- és terhelésszabályozó berendezések (IEC 62052-21:2004/A1:2016)

Electricity metering equipment (AC). General requirements, tests and test conditions. Part 21: Tariff and load control equipment (IEC 62052-21:2004/A1:2016)


Általános információk

Érvényes
angol
: 2017-07-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 842  Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra

: idt IEC 62052-21:2004/A1:2016; idt EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018; idt EN 62052-21:2004/A1:2017


: 2018/06: Helyesbítés

Vásárlás

: 6 930,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN 62052-21:2004/A1:2017

2017-07-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok