MSZ EN 413-2:2017

Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek

Masonry cement. Part 2: Test methods


Ez az európai szabvány referencia- és alternatív vizsgálati módszereket ír le a kőművescementek EN 413-1 szerinti megfelelőségének értékeléséhez. A szabvány megadja a friss habarcs konzisztenciájának, vízmegtartó képességének és levegőtartalmának a vizsgálatát. Vita esetén csak a referencia-módszer alkalmazható.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2017-05-01

91.100.10 - Cement. Gipsz. Mész. Habarcs

MSZT/MB 102  Cement és mész

: idt EN 413-2:2016


Vásárlás

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 413-2:2017

2017-05-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok