MSZ 1585:2016

Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései)

Operation of electrical installations (EN 50110-1:2013 and national supplementations)


Ez az európai szabvány a villamos energetikai (erősáramú) villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében folyó minden munkavégzésre vonatkozik. Ezeknek a villamos berendezéseknek a feszültségszintje a törpefeszültségtől a nagyfeszültségig terjedhet. A nagyfeszültség fogalmába a közép- és az igen nagy feszültség is beletartozik. Ezek a villamos berendezések a villamos energia termelésére, szállítására, átalakítására, elosztására és felhasználására szolgálnak. A villamos berendezések egy része állandó és helyhez kötött, mint például a gyárak vagy irodaházak elosztóberendezései, mások ideiglenesek, például az építési területeken elhelyezettek, mások mobilok és vagy feszültség alatti, vagy feszültség nélküli, illetve kisütött állapotban mozgathatóak. Erre példák a villamos hajtású markológépek a kőbányákban és a felszíni művelésű szénbányákban. Ez az európai szabvány követelményeket határoz meg ezeknek a villamos [energetikai (erősáramú)] berendezéseknek a biztonságos üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott munkavégzésre. A követelmények minden üzemviteli, munkavégzési és karbantartási folyamatra vonatkoznak. Ezek minden nem villamos üzemi munkára is vonatkoznak, mint amilyen például a szabadvezetékek és a földbe fektetett kábelek közelében végzett építési munka, vagy az olyan villamos üzemi munkákra, ahol villamos veszély kockázata áll fenn. Ez az európai szabvány nem vonatkozik képzetlen személyekre, ha azok a képzetlen személyek használatára tervezett és létesített, a vonatkozó szabványoknak megfelelő villamos berendezést vagy villamos szerkezetet rendeltetésszerűen használnak. Ez az európai szabvány kifejezetten nem vonatkozik a következőkben felsorolt villamos berendezésekre, ugyanakkor, ha azokra vonatkozóan nincs más szabályzat vagy eljárás, akkor ajánlatos e szabvány alapelveit alkalmazni: – minden saját energiaforrással ellátott légijármű és légpárnás jármű (az ilyen közlekedési eszközökre a nemzetközi légiforgalmi jogszabályok vonatkoznak, amelyek ezekben az esetekben magasabb rendűek a nemzeti jogszabályoknál); – minden saját energiaforrással ellátott vagy vontatott tengerjáró hajó (az ilyen közlekedési eszközökre a nemzetközi tengerhajózási jogszabályok vonatkoznak, amelyek ezekben az esetekben magasabb rendűek a nemzeti jogszabályoknál); – elektronikus távközlési és információs rendszerek; – elektronikus mérő-, szabályozó- és automatizálási rendszerek; – szénbányák vagy más bányák; – nemzetközi hajózási jogszabályok hatálya alá tartozó tengeri létesítmények; – járművek; – villamos vontatási rendszerek; – a kutatás és fejlesztés villamos kísérleti munkái.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2016-12-01

29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt EN 50110-1:2013


Vásárlás

: 17 370,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ 1585:2016

2016-12-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok