MSZ EN 61140:2016

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2016)

Protection against electric shock. Common aspects for installation and equipment (IEC 61140:2016)


Ez a nemzetközi szabvány biztonsági alapszabvány, amely elsősorban az IEC Guide 104 útmutató és ISO/IEC Guide 51 útmutató alapelveivel összhangban a szabványokat kidolgozó szabványosító műszaki bizottságok számára készült. E szabványnak nem célja, hogy önálló szabványként alkalmazzák. Az IEC Guide 104 útmutató szerint a szabványosító műszaki bizottságok a kiadványaik előkészítése, módosítása vagy felülvizsgálata során kötelesek felhasználni minden vonatkozó biztonsági alapszabványt, mint pl. az IEC 61140-et. Ez a nemzetközi szabvány személyek és haszonállatok áramütés elleni védelmére vonatkozik. Célja, hogy meghatározza azokat az alapelveket és követelményeket, amelyek közösek a villamos berendezésekben, rendszerekben és szerkezetekben, vagy amelyek azok koordinálásához szükségesek a feszültség és az áram nagyságának vagy az áramnem típusának korlátozása nélkül, 1000 Hz frekvenciáig. E szabvány számos fejezete hivatkozik kisfeszültségű és nagyfeszültségű rendszerekre, berendezésekre és szerkezetekre. E szabvány szerint kisfeszültségnek számít bármilyen értékű megadott feszültség 1000 V váltakozó feszültségig vagy 1500 V egyenfeszültségig. Nagyfeszültség minden 1000 V váltakozó feszültséget és 1500 V egyenfeszültséget meghaladó értékű feszültség. Meg kell jegyezni, hogy a védelmi intézkedések hatékony kialakítása és kiválasztása érdekében figyelembe kell venni a lehetséges feszültségek típusát és hullámalakját, azaz a feszültség váltakozó, egyen, szinuszos, tranziens vagy fázisvezérelt, vagy tartalmaz-e egyenfeszültségű összetevőt, valamint ezek lehetséges kombinációit. A berendezések és szerkezetek, például az inverterek és a konverterek befolyásolhatják a feszültség hullámalakját. A normál üzemállapotokban és a hibaállapotokban folyó áram az adott feszültségtől függ.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2016-10-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek 13.260 - Áramütés elleni védelem. Feszültség alatti munkavégzés 29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt IEC 61140:2016; idt EN 61140:2016


Vásárlás

: 13 170,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 13 170,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 61140:2016

2016-10-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok