MSZ HD 60364-7-712:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek

Low-voltage electrical installations. Part 7-712: Requirements for special installations or locations. Photovoltaic (PV) systems


Ez a rész a napelemes erőmű villamos berendezésére vonatkozik, amelynek a célja egy berendezés egészének vagy egy részének tápellátása, valamint a villamos energia betáplálása a közcélú vagy helyi elosztóhálózatba. Ez a rész a napelemes erőmű villamos szerkezetének, bármely más villamos szerkezethez hasonlóan, csak az adott berendezéshez való kiválasztásával és az alkalmazásával foglalkozik. A napelemes erőmű villamos berendezése a gyártó által szállított PV-modultól vagy a vezetékeikkel sorba kötött PV-modulok együttesétől kezdődik és a felhasználói berendezés vagy a közcélú hálózat táppontjáig tart. E dokumentum követelményei - a közcélú villamos elosztóhálózathoz nem csatlakozó villamos berendezést tápláló napelemes erőművekre; - a közcélú villamos elosztóhálózattal párhuzamosan csatlakozó villamos berendezést tápláló napelemes erőművekre; - a közcélú villamos elosztóhálózat alternatívájának megfelelő villamos berendezést tápláló napelemes erőművekre; - az előzőek megfelelő kombinációjára vonatkoznak. Az akkumulátorral vagy más energiatároló módszerekkel ellátott napelemes erőművekre vonatkozó követelmények megfontolás alatt állnak.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2016-09-01

27.160 - Napenergia 91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 60364-7-712:2016


Vásárlás

: 11 390,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 9 950,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ HD 60364-7-712:2016

2016-09-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok