MSZ EN 61936-1:2016

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61936-1:2010, módosítva)

Power installations exceeding 1 kV a.c. Part 1: Common rules (IEC 61936-1:2010, modified)


Az IEC 61936 szabványnak ez a része általános szabályokat ad meg az 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű és bezárólag 60 Hz-ig terjedő névleges frekvenciájú energetikai létesítmény tervezésére és létesítésére a tervezett felhasználáshoz a biztonságos és megfelelő működés érdekében. Ezen szabvány értelmezése céljából az alábbiak egyike tekintendő energetikai létesítménynek: a) Alállomás, beleértve a vasúti villamosenergia-ellátást szolgáló alállomást. b) Oszlopokon, távvezetékoszlopokon vagy távvezetéktartó tornyokban elhelyezett villamos létesítmények. Elzárt villamos kezelőtéren kívül elhelyezett kapcsolóberendezések és/vagy transzformátorok. c) Egy felhasználási területen elhelyezett egy (vagy több) erőmű. A létesítmény magában foglal generátorokat és transzformátorokat, valamennyi odatartozó kapcsolóberendezéssel és valamennyi villamos segédrendszerrel együtt. A különböző területeken elhelyezett villamosenergia- fejlesztő állomások közötti kapcsolatok ki vannak zárva. d) Gyár, ipari üzem vagy ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, vagy középületek, helyiségek villamos rendszere. e) Part menti állványokon létesített villamos létesítmények pl. szélerőműparkok. Az energetikai létesítmény többek között az alábbi berendezéseket foglalja magában: – villamos forgógépek; – kapcsolóberendezések; – transzformátorok és fojtótekercsek; – áramátalakítók; – kábelek; – vezetékrendszerek; – akkumulátorok; – kondenzátorok; – földelőrendszerek; – épületek és kerítések, amelyek egy elzárt villamos kezelőtér részét képezik; – odatartozó védelmi, vezérlő és segédrendszerek; – nagy légmagos fojtótekercsek. MEGJEGYZÉS: Általában egy berendezésre vonatkozó szabvány (termékszabvány) elsőbbséget élvez e szabvánnyal szemben. Ez a szabvány nem vonatkozik az alábbiakban felsoroltak tervezésére és felállítására: – különálló létesítmények közötti légvezetékek és földbe fektetett vezetékek; – villamos vasutak; – bányaipari berendezések és létesítmények; – fénycsöves létesítmények; – hajókon elhelyezett, az IEC 60092 [34] sorozat szerinti létesítmények és az olyan IEC 61892 [35] sorozat szerinti part menti egységek, amelyeket a part menti kőolajiparban fúrási, feldolgozási és raktározási célokra használnak; – elektrosztatikus berendezések (például elektrosztatikus leválasztók, festékszóró egységek); – lőterek; – gyógyászati készülékek, például orvosi röntgenberendezés. Ezen szabvány nem vonatkozik az előre szerelt, típusvizsgált kapcsolóberendezések és a nagy-/kisfeszültségű előre szerelt alállomások tervezésére, amelyekre külön IEC-szabványok vannak. Ez a szabvány nem vonatkozik a villamos létesítményeken feszültség alatt végzett munkákra vonatkozó követelményekre. Ha e szabványban nincs másként előírva, akkor a kisfeszültségű villamos létesítményekre az IEC 60364 szabványsorozat érvényes.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2016-06-01

29.020 - Elektrotechnika általában 29.080.01 - Villamos szigetelés általában

MSZT/MB 809  Nagyfeszültségű erősáramú létesítmények (> 1 kV AC)

: idt EN 61936-1:2010/AC:2013; idt EN 61936-1:2010/A1:2014; idt IEC 61936-1:2010; idt EN 61936-1:2010


: 2017/07: Helyesbítés

Vásárlás

: 24 260,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 61936-1:2016

2016-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok