MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények (ISO/IEC 17021-1:2015)

Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)


Az ISO/IEC 17021-nek ez a része alapelveket és követelményeket tartalmaz mindenféle típusú irányítási rendszer auditjának és tanúsításának felkészült, következetes és pártatlan végzésére. Az ISO/IEC 17021 e része szerint működő tanúsító testületeknek nem feltétlenül kell vállalniuk mindenféle típusú irányítási rendszer tanúsítását. Az irányítási rendszerek tanúsítása egy harmadik fél által végzett megfelelőségértékelési tevékenység (lásd az ISO/IEC 17000:2004 5.5. szakaszát) és az ilyen tevékenységet végző testületek ezért a megfelelőségértékelést harmadik félként végző testületek. 1. MEGJEGYZÉS: Az irányítási rendszerekbe beletartoznak például a környezetközpontú irányítási rendszerek, a minőségirányítási rendszerek és az információbiztonság-irányítási rendszerek. 2. MEGJEGYZÉS: Az ISO/IEC 17021 e része az irányítási rendszerek tanúsítását „tanúsítás”-nak, a megfelelőségértékelést harmadik félként végző testületet „tanúsító testület”-nek hívja. 3. MEGJEGYZÉS: A tanúsító testület lehet nem kormányzati vagy kormányzati szerv, hatósági jogkörrel vagy anélkül. 4. MEGJEGYZÉS: Az ISO/IEC 17021 e része kritériumokat meghatározó dokumentumként, akkreditálási vagy szakmai értékelési célokból, vagy egyéb auditfolyamatok céljaira alkalmazható.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2016-02-01

03.120.20 - Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZT/MCS 903  Megfelelőségtanúsítás

: idt ISO/IEC 17021-1:2015; idt EN ISO/IEC 17021-1:2015


Vásárlás

: 36 730,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016

2016-02-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok