MSZ 4798:2016

Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon

Concrete. Specification, performance, production, conformity, and rules of application of EN 206 in Hungary


(1) Ezt a szabványt kell alkalmazni a magas- és mélyépítési, helyszínen készült (monolit) szerkezetekhez, előregyártott szerkezetekhez, illetve előregyártott szerkezeti elemekhez gyártott betonokra. (2) Ezen szabvány szerinti beton lehet: – szokványos (normál) testsűrűségű beton, nehézbeton és könnyűbeton; – helyszínen kevert, transzportbeton vagy betonelemgyárban készített beton; – tömörített vagy öntömörödő beton, amely a mesterségesen képzett légbuborékokon kívül nem tartalmaz jelentős mennyiségben bennmaradt levegőt. (3) A szabvány követelményeket ír elő, illetve ajánlásokat fogalmaz meg: – a beton alkotóanyagaira; – a friss és a szilárd beton tulajdonságaira, valamint azok igazolására; – a betonösszetétel határértékeire; – a beton előírására; – a friss beton átadására; – a gyártásellenőrzés eljárásaira; – a megfelelőségi feltételekre és a megfelelőség értékelésére. (4) Az európai szabványok különleges termékekre, pl. előregyártott termékekre vagy e szabvány alkalmazási területéhez tartozó eljárásokra megkövetelhetnek vagy megengedhetnek eltéréseket. (5) Az európai szabványok és a magyar nemzeti előírások tartalmazhatnak különleges alkalmazásokhoz kiegészítő vagy eltérő követelményeket, például: – utakhoz és más közlekedési felületekhez használt betonra (például az MSZ EN 13877-1 és az MSZ EN 13877-2 szerinti betonburkolatokra); – különleges technológiákra (pl. az MSZ EN 14487 szerinti lőtt betonra). (6) Kiegészítő követelmények vagy más vizsgálati eljárások előírhatók különleges betonfajtákra és alkalmazásokra, például: – tömegbetonra (például gátak) betonjára; – szárazon kevert betonra; – olyan betonra, amelyben a Dmax ?? 4 mm (habarcs); – öntömörödő betonokra (SCC) könnyű vagy nehéz adalékanyaggal vagy szálakkal; – szemcsehézagos betonra (pl. csatornázáshoz alkalmazott szűrőbeton). (7) Ez a szabvány nem vonatkozik: – a pórusbetonra (gázbetonra); – a habbetonra; – a 800 kg/m3-nél kisebb testsűrűségű betonra; – a hő- és tűzálló betonokra. (8) Ez a szabvány nem tartalmaz követelményeket a dolgozók egészségének és biztonságának a védelmére a beton gyártása és szállítása során. (9) Ez a szabvány az út- és térburkolatok betonjára csak akkor vonatkozik, ha az érvényben lévő útügyi műszaki előírás erre a szabványra hivatkozik. (10) E szabvány az előregyártott beton- és vasbeton elemek betonjára csak akkor vonatkozik, ha az érvényben lévő termék- és tervezési szabványok erre a szabványra hivatkoznak.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2016-04-01

91.100.30 - Beton és betontermékek

MSZT/MB 107  Beton és előregyártott betontermékek


: MSZ 4798:2016/2M:2018; MSZ 4798:2016/3M:2021; MSZ 4798:2016/1M:2017

Vásárlás

: 21 650,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ 4798:2016

2016-04-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok