MSZ EN 61000-4-30:2015

Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-30: Testing and measurement techniques. Power quality measurement methods (IEC 61000-4-30:2015)


Az IEC 61000-4 ezen része a hálózati feszültség minőségi paramétereinek mérési módszereit és az eredmények értelmezését határozza meg az 50/60 Hz-es alapfrekvenciájú váltakozó áramú erősáramú rendszerek esetén. Minden egyes vonatkozó paraméter esetében a mérési módszerek úgy vannak leírva, hogy megbízható és megismételhető eredményeket adjanak, függetlenül a módszerek megvalósításától. E szabvány a helyszíni mérésekre vonatkozik. Az e szabványhoz tartozó paraméterek mérése az erősáramú rendszereken fellépő vezetett jelenségekre korlátozódik. A hálózati feszültség minőségére vonatkozóan az e szabványban figyelembe vett paraméterek: a hálózati frekvencia, a tápfeszültség nagysága, a villogás (flicker), a tápfeszültség letörései és túllendülései, a feszültségkimaradások, a tranziens feszültségek, a tápfeszültség aszimmetriája, a feszültségharmonikusok és közbenső feszültségharmonikusok, a hálózati jelfeszültségek, a gyors feszültségváltozások, valamint az árammérések. A 2 kHz és 150 kHz közötti kibocsátásokat a tájékoztató C melléklet, míg a csökkenést és növekedést a tájékoztató D melléklet tárgyalja. A mérés céljától függően a felsorolásban szereplő összes jelenséget vagy azok egy részét lehet mérni. 1. MEGJEGYZÉS: Az e szabványnak való megfelelőség ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszerek az IEC 62586-2-ben találhatók. 2. MEGJEGYZÉS: Az erősáramú rendszer és a műszer közé elhelyezett jeladók hatásai ismertek, de ezekkel e szabvány részletesen nem foglalkozik. A jeladók hatásaival kapcsolatos tájékoztatás az IEC TR 61869-103-ban található.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2015-08-01

33.100.99 - EMC-vel kapcsolatos egyéb szempontok

MSZT/MB 847  Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

: idt IEC 61000-4-30:2015; idt EN 61000-4-30:2015; idt EN 61000-4-30:2015/AC:2017


: 2017/03: Helyesbítés

Vásárlás

: 17 680,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 17 680,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 61000-4-30:2015

2015-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok