MSZ EN 54-12:2015

Tűzjelző berendezések. 12. rész: Füstérzékelők. Optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelők

Fire detection and fire alarm systems. Part 12: Smoke detectors. Line detectors using an optical beam


Ez az európai szabvány meghatározza azon optikai elven, fénysugárral működő vonali füstérzékelők követelmé-nyeit, vizsgálati módszereit és teljesítménykövetelményeit, melyek működése a fénysugár csillapításának és/vagy a csillapítás változásának érzékelésén alapul, és amelyeket a tűz érzékelésére és az épületekben tele-pített tűzjelző rendszerekben való alkalmazásra szántak. (lásd az EN 54-1:2011-et). Ez az európai szabvány előírja az ehhez az EN-hez kapcsolódó optikai elven, fénysugárral működő vonali érzé-kelőkre vonatkozó teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését (AVCP). Ez az európai szabvány nem vonatkozik: - az olyan kialakítású optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelőkre, melyeknek egymással szemben elhelyezett részegységei közötti távolság kisebb, mint 1 m; - az olyan kialakítású optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelőkre, melyek optikai úthosszát beépí-tett mechanikus csatlakozásokkal lehet beállítani vagy módosítani; - azon optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelőkre, melyek olyan speciális jellemzőkkel rendelkez-nek, melyek nem értékelhetők ki ezen európai szabvány által előírt vizsgálati eljárásokkal. MEGJEGYZÉS: Az „optikai” kifejezés az adó által előállított elektromágneses spektrum azon részének leírására szolgál, amelyre a vevő érzékeny; ez azonban nem korlátozódik a látható hullámhosszokra.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2015-08-01

13.220.20 - Tűzvédelem

MSZT/MB 815  Tűzjelzők

: idt EN 54-12:2015


Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 54-12:2015

2015-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok