MSZ ISO 55000:2015

Vagyongazdálkodás. Áttekintés, alapelvek és terminológia

Asset management. Overview, principles and terminology


Ez a nemzetközi szabvány áttekintést ad a vagyongazdálkodásról, annak alapelveiről, terminológiájáról és a vagyongazdálkodás alkalmazásából származó várható előnyökről. Ezt a nemzetközi szabványt bármely típusú eszközre, bármely típusú és méretű szervezet alkalmazhatja. 1. MEGJEGYZÉS: Ezt a nemzetközi szabványt főleg fizikai eszközök kezelésére dolgozták ki, de más eszköztípusokra is alkalmazható. 2. MEGJEGYZÉS: Ez a nemzetközi szabvány konkrét eszköztípusok kezelésére nem ad pénzügyi, számviteli vagy műszaki útmutatást. 3. MEGJEGYZÉS: Az ISO 55001, az ISO 55002 és e nemzetközi szabvány alkalmazásakor a „vagyongazdálkodási rendszer” szakkifejezés a vagyongazdálkodás irányítási rendszerét jelenti.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2015-07-01

03.100.01 - Vállalatszervezés és -irányítás általában 01.040.03 - Szolgáltatások. Vállalatszervezés, irányítás és minőség. Adminisztráció. Szállítás. Szociológia (Szakkifejezések gyűjteményei)

MSZT/MB 267  Létesítmény- és vagyongazdálkodás

: idt ISO 55000:2014


Vásárlás

: 24 650,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ ISO 55000:2015

2015-07-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok