MSZ EN 12464-2:2014

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek

Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places


Ez az európai szabvány azoknak a szabadtéri munkahelyeknek a világítási követelményeit határozza meg, amelyek megfelelnek a vizuális komfortérzet és teljesítőképesség elvárásainak. Minden szokásos vizuális feladatot figyelembe vesz. Ez az európai szabvány azonban nem alkalmazható tartalékvilágítási feladatokra; lásd az EN 1838-at és az EN 13032-3-at. Ebben az európai szabványban nem határoznak meg a dolgozók munkahelyi biztonságára és egészségére vonatkozó világítási követelményeket, és e szabvány nem került bele az EK-Szerződés 153. cikkelyének tárgykörébe sem, noha a világítási követelmények, amelyeket ebben a szabványban előírnak, általában kielégítik a biztonsági igényeket. A dolgozók munkahelyi biztonságára és egészségére vonatkozó világítási követelményeket az EK-szerződés 153. cikkelyén alapuló irányelvek, a tagállamok ezen irányelveket végrehajtó nemzeti jogszabályai, vagy a tagállamok egyéb nemzeti jogi szabályozásai tartalmazhatják. Ez az európai szabvány nem nyújt konkrét megoldásokat, nem korlátozza a tervezői szabadságot az új technikák feltárása szempontjából, és nem gátolja az innovatív berendezések használatát sem.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2014-08-01

91.160.20 - Külső épületvilágítás

MSZT/MB 838  Világítástechnika

: idt EN 12464-2:2014


Vásárlás

: 14 000,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 9 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 12464-2:2014

2014-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok