MSZ ISO/TS 22003:2014

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények

Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems


Ez a műszaki előírás az ISO 22000-ben megadott követelményeknek (vagy más előírt ÉBIR-követel¬mények-nek) megfelelő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) auditjára és tanúsítására alkalmazandó szabályokat határozza meg. Megadja a szükséges információkat és a bizalmat a vevőknek is szállítóik tanúsítási eljárásáról. Az ÉBIR-ek tanúsítása egy harmadik fél által végzett megfelelőségértékelési tevékenység (lásd az ISO/IEC 17000:2004 5.5. szakaszát) és az ilyen tevékenységet végző testületek a megfelelőségértékelést harmadik félként végző testületek. 1. MEGJEGYZÉS: Ezen műszaki előírásban a „termék” és „szolgáltatás” szakkifejezést külön használjuk (az ISO/IEC 17000-ben megha-tározott „termék” meghatározásával ellentétben). 2. MEGJEGYZÉS: Ezen műszaki előírást olyan tanúsító testületeknek az akkreditálására vagy társértékelésére szolgáló, kritériumokat meghatározó dokumentumként való felhasználásra szánják, amelyek kompetensnek akarják magukat elismertetni annak tanúsítására, hogy valamely ÉBIR megfelel az ISO 22000-nek. Az ÉBIR-t az ISO 22000 szerint tanúsító testületek közvetlen elismerésében részt vevő szabályozó hatóságok és ipari konzorciumok általi kritériumokat meghatározó dokumentumként való felhasználásra is szánják. Egyes kö-vetelményei hasznosak lehetnek más, az ilyen tanúsítási testületek megfelelőségértékelésében érdekelt felek számára vagy bármely olyan testületek számára, amelyek vállalják az ÉBIR-nek való megfelelőség tanúsítását az ISO 22000-ben lévőkön túlmenő vagy más kritériumok szerint. Az ÉBIR-tanúsítás nem igazolja egy élelmiszerláncban részt vevő szervezet termékeinek biztonságosságát vagy megfelelőségét. Az ISO 22000 azonban megköveteli, hogy a szervezet irányítási rendszere révén teljesítse az összes vonatkozó élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos jogszabályi és egyéb szabályozó követelményt. 3. MEGJEGYZÉS: Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer ISO 22000 szerinti tanúsítása az irányítási rendszer tanúsítása és nem termék tanúsítás. Más ÉBIR-alkalmazók is felhasználhatják ennek a műszaki előírásnak a fogalomkörét és követelményeit, ha a szükséges mértékben átdolgozzák a követelményeket.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2014-08-01

67.020 - Élelmiszeripari eljárások 03.120.20 - Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZT/MB 635  Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek

: idt ISO/TS 22003:2013


Vásárlás

: 41 270,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ ISO/TS 22003:2014

2014-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok