MSZ EN 16485:2014

Hengeres faanyagok és fűrészáru. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Az építési célú fa és a fa alapanyagú termékek besorolásának szabályai

Round and sawn timber. Environmental Product Declarations. Product category rules for wood and wood-based products for use in construction


Ez az európai szabvány általános termékkategória-szabályokat (PCR) ad meg a fa és a fa alapanyagú termékek III. típusú környezetvédelmi nyilatkozatához, az építési és a kapcsolódó építési és szolgáltatási folyamatokban való használathoz. Ez az európai szabvány kiegészíti az építési termékek termékkategóriáinak az EN 15804-ben megadottak szerinti alapvető szabályait, és együtt kell alkalmazni az EN 15804-gyel. MEGJEGYZÉS: Ez a szabvány nem terjed ki a szociális és gazdasági teljesítmények termékek szintjén történő értékelésére. Az alapvető PRC: – meghatározza azokat a paramétereket, amelyeket meg kell adni, és azok gyűjtésének és jegyzőkönyvezésének módját; – leírja, hogy a termék életciklusának mely szakaszaira vonatkozik az EPD és mely folyamatokat kell az életciklusszakaszokba bevonni; – meghatározza a forgatókönyvek kidolgozásának szabályait; – tartalmazza az EDP-t alátámasztó életciklus-eszköztár és az életciklus-hatáselemzés számítási szabályait, beleértve az alkalmazandó adatminőség előírásait; – tartalmazza az előre meghatározott jegyzőkönyv szabályait, a környezeti és egészségügyi információkat, amelyeket a termékre vonatkozó LCA nem tartalmaz, az építési folyamatot és az építési szolgáltatást, ahol szükséges; – meghatározza az építési termékek összehasonlításának feltételeit, az EPD-ben megadott információk alapján. Az építési szolgáltatások EPD-jére ugyanazokat a szabályokat és követelményeket kell alkalmazni, mint az építési termékek EPD-je esetén. Az EN 15804 közös részein túlmenően, ez az európai szabvány a fára és a fa alapanyagú termékekre: – meghatározza a rendszerhatárokat; – meghatározza a modellezés és az értékelés anyagspecifikus szabályait, mint amilyen a fa széntartalma és energiatartalma; – meghatároz elosztási eljárásokat a faanyaglánc többcélú folyamataihoz; – meghatároz elosztási eljárásokat az újrahasználathoz, újrafelhasználáshoz és energia-visszanyeréshez; – tartalmazza az EDP-t alátámasztó életciklus-eszköztár és az életciklus-hatáselemzés számítási szabályait, beleértve a fa szén- és energiatartalmának értékelését; – útmutatót/specifikus szabályokat ad a referencia-élettartam (RSL) meghatározásához. Ezt az európai szabványt a „bölcsőtől a kapuig” vagy a „bölcsőtől a sírig” tartó értékelési eljárásokban való alkalmazásra szánták, feltéve, hogy a szándék helyesen szerepel a rendszerhatárok leírásában.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2014-06-01

91.010.99 - Egyéb szempontok 91.080.20 - Faszerkezetek

MSZT/MCS 622  Fűrészáru és fűrészrönk

: idt EN 16485:2014


Vásárlás

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 9 060,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN 16485:2014

2014-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok