MSZ ISO/IEC 27001:2014

Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények

Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements


Ezen nemzetközi szabvány követelményeket ad meg egy információbiztonság-irányítási rendszer kialakítására, bevezetésére, fenntartására és folyamatos fejlesztésére az érintett szervezet környezetében. Ez a nemzetközi szabvány követelményeket tartalmaz az információbiztonsági kockázatoknak a szervezet igényeihez igazodó felmérésére és kezelésére is. Ebben a nemzetközi szabványban felállított követelmények általános érvényűek, és szándék szerint minden szervezetre alkalmazandók – tekintet nélkül azok típusára, méretére vagy jellegére. A 4-10. fejezetben megadott egyetlen követelmény kizárása sem fogadható el, amikor egy szervezet e nemzetközi szabványnak való megfelelést állítja

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2014-06-01

35.040 - Karakterkészletek és információkódolás

MSZT/MB 819  Informatika

: idt ISO/IEC 27001:2013; idt ISO/IEC 27001:2013/Cor.2:2015; idt ISO/IEC 27001:2013/Cor.1:2014; idt EN ISO/IEC 27001:2017


: 2015/03: Helyesbítés; 2016/01: Helyesbítés; 2017/05: Közlemény

Vásárlás

: 21 560,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ ISO/IEC 27001:2014

2014-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok