MSZ EN 60204-31:2014

Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 31. rész: Varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek egyedi biztonsági és EMC-előírásai (IEC 60204-31:2013)

Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems (IEC 60204-31:2013)


Az 1. rész ezen fejezetét a következővel kell helyettesíteni: Az IEC 60204 ezen része azoknak a varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek villamos és elektronikus szerkezeteinek használatára vonatkozik, amelyeket kifejezetten a varrógépiparban szakmai használatra terveztek. MEGJEGYZÉS: A háztartási és hasonló jellegű varrógépek követelményei az IEC 60335-2-28-ban találhatók. E rész alkalmazási területébe tartozó berendezés a gép villamos szerkezetének hálózati csatlakozási pontjánál kezdődik (lásd az 5.1. szakaszt). E szabvány azokra a villamos szerkezetekre vagy szerkezetrészekre alkalmazható, amelyek névleges vonali tápfeszültsége legfeljebb 1000 V váltakozó feszültség vagy legfeljebb 1500 V egyenfeszültség, és névleges frekvenciája legfeljebb 200 Hz. Ez a rész nem tartalmazza mindazokat a követelményeket (pl. védőburkolat, reteszelés, vezérlés), amelyek a személyek nem villamos veszélyek elleni védelme érdekében szükségesek, és amelyeket más szabványokban írnak elő. Ez a rész olyan varrógépegységekre és varrógéprendszerekre vonatkozik, amelyeket száraz és jól karbantartott, tiszta helyeken állítottak fel, ahol száraz megvarrandó anyagot dolgoznak fel, mint pl. a ruházati iparban. Ahol varrógépegységeket és varrógéprendszereket nem száraz jellegű és karbantartás nélküli helyen használnak, szigorúbb intézkedések lehetnek szükségesek, amelyekben a gyártónak és a megrendelőnek meg kell állapodnia. A varrógépek villamos és elektronikus berendezéseinek zajkibocsátása nem tekinthető lényeges veszélynek. Ezért ez a szabvány nem tartalmaz egyedi követelményeket a zajra.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2014-04-01

61.080 - Varrógépek és egyéb berendezések a ruhaipar számára 13.110 - Gépek biztonsága

MSZT/MB 837  Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok

: idt EN 60204-31:2013; idt IEC 60204-31:2013


Vásárlás

: 9 060,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 60204-31:2014

2014-04-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok