MSZ ISO/IEC TS 17021-3:2014

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához

Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems


Ez a műszaki előírás kiegészíti az érvényben levő ISO/IEC 17021 követelményeit. Speciális kompetenciakövetelményeket tartalmaz azokra a személyekre, akik a minőségirányítási rendszerek (MIR) tanúsítási folyamatában részt vesznek. MEGJEGYZÉS: Ezen műszaki előírás alkalmazható egy ISO 9001-en alapuló MIR-auditáláshoz és tanúsításhoz. Lehet használni még más MIR-alkalmazásokhoz is.

Általános információk

Visszavont
magyar
: 2014-01-01
: 2019-03-01

03.120.20 - Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZT/MCS 903  Megfelelőségtanúsítás

: idt ISO/IEC TS 17021-3:2012; idt CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3:2016


: 2017/04: Közlemény

Vásárlás

: 5 090,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ ISO/IEC TS 17021-3:2014

2014-01-01 - 2019-03-01