MSZ EN 196-2:2013

Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése

Method of testing cement. Part 2: Chemical analysis of cement


Ez az európai szabvány a cement kémiai elemzését írja elő. Ez a szabvány tartalmazza a referencia-módszereket, és egyes esetekben olyan alternatív módszereket is, amelyek eredményei megfelelnek a referencia-módszerek eredményeinek. Vitás esetben csak a referencia-módszerek alkalmazhatók. A teljesítményalapú alternatív módszer a röntgenfluoreszcens (XRF) vizsgálatot alkalmazza, leírja a SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, SrO, Cl és Br meghatározását. Ha az előírt eljárások szerint és referenciaanyagokkal megfelelően kalibrálják, akkor a módszer megfelelő pontosságú ahhoz, hogy referencia-módszerként alkalmazzák a megfelelőség és viták eldöntéséhez. Kellően megalapozott kalibrációk esetén más lényeges/fontos elemekre is alkalmazható. A módszer alapja a préselt mintából álló gyöngyök és a tanúsított referenciaanyagok használata az analitikai validáláshoz, együtt a teljesítmény¬feltételekkel. A nem olvasztott minta préselt pasztilláit alkalmazó módszer is megfelelőnek tekinthető, ha a módszer analitikai teljesítménye kielégíti ugyanazokat a feltételeket. Másfajta eljárások is alkalmazhatók, ha azok egyenértékűségét a referencia-módszerrel vagy nemzetközileg elfogadott referenciaanyagokkal való kalibrálással bizonyították. Ez a dokumentum elsősorban a cementre alkalmazható módszerek leírását adja meg, de alkalmazható ezek alkotórészeire is. E módszereket más olyan anyagokra is lehet alkalmazni, amelyek szabványaiban ezekre a módszerekre hivatkoznak. A szabvány előírásai megadják, melyik módszert kell alkalmazni.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2013-12-01

91.100.10 - Cement. Gipsz. Mész. Habarcs

MSZT/MB 102  Cement és mész

: idt EN 196-2:2013


Vásárlás

: 12 640,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 196-2:2013

2013-12-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok