MSZ EN 1316-1:2013

Hengeres faanyagok lombos fafajokból. Minőségi osztályozás. 1. rész: Tölgy és bükk

Hardwood round timber. Qualitative classification. Part 1: Oak and beech


Ez az európai szabvány a szálfa vagy rönk faanyagként megjelenő, kidöntött hengeres tölgy és bükk faanyag minőségi osztályozását és az osztályok megjelölését írja le. Az osztályba sorolás olyan hengeres faanyagok minőségi osztályait adja meg, amelyek rendeltetésszerű felhasz-nálása ismeretlen. Az osztályba sorolás a következő fafajokra érvényes: tölgyek, Quercus sessiliflora SALISB. (vagy Quercus pet-raea LIEBL.), Quercus robur L. (vagy Quercus pedunculata EHRH.) és bükk (Fagus sylvatica L.).

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2013-07-01

79.040 - Fa, fűrészipari rönk és fűrészáru

MSZT/MCS 622  Fűrészáru és fűrészrönk

: idt EN 1316-1:2012


Vásárlás

: 5 520,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 5 090,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 1316-1:2013

2013-07-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok