MSZ EN 1365-1:2013

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

Fire resistance tests for loadbearing elements. Part 1: Walls


Ez az európai szabvány részletesen leír egy módszert a teherhordó falak tűzállósági teljesítményének vizsgála-tára. Külső és belső falakra egyaránt alkalmazható. A külső falak tűzállóságát belső vagy külső kitéti körülmények között lehet meghatározni. A teherhordó falak tűzállósági teljesítményét általában olyan áttörések/szerkezeti nyílások nélkül értékelik, mint például ajtók, üvegezések vagy tűzállósági teljesítménnyel rendelkező csatornák. Ha a kialakítás bizonyíthatóan olyan, hogy az áttörés/szerkezeti nyílás nem vesz részt a teherhordásban, akkor azt nem szükséges terhelt körülmények között vizsgálni. Ha az áttörések/szerkezeti nyílások részt vesznek a teherhordásban, akkor ezek hatásait külön kell megállapítani. Ez a vizsgálati módszer nem alkalmazható nem elválasztó teherhordó falak esetén, amelyek – rövid szélesség-ben – az EN 1365-4 szerint, oszlopként vizsgálhatók. Ezt az európai szabványt az EN 1363-1-gyel összhangban kell alkalmazni.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2013-07-01

91.060.10 - Falak. Válaszfalak. Homlokzatok 13.220.50 - Építőanyagok és -elemek tűzállósága

MSZT/MB 110  Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok

: idt EN 1365-1:2012; idt EN 1365-1:2012/AC:2013


: 2013/08: Helyesbítés

Vásárlás

: 9 060,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 1365-1:2013

2013-07-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok