MSZ EN 50341-1:2013

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 1. rész: Általános követelmények. Közös előírások

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. Part 1: General requirements. Common specifications


Ez az európai szabvány az 1 kV-nál nagyobb, de legfeljebb 45 kV váltakozó feszültségű és 100 Hz-nél kisebb névleges frekvenciájú burkolt vezetőjű szabadvezetékekre és szabadvezetéki kábelrendszerekre is vonatkozik. Előír olyan kiegészítő követelményeket és egyszerűsítéseket, amelyek csak erre a feszültségtartományra vonatkoznak. E szabvány nem foglalja magában a 45 kV-nál nagyobb feszültségű olyan szigetelt szabadvezetékek méretezését és kivitelezését, amelyek esetén a belső és külső biztonsági távolságok kisebbek lehetnek, mint amelyet e szabvány előír. A szabvány többi követelményét lehet ezekre a szigetelt szabadvezetékekre alkalmazni, és szükség esetén az NNA-kat ajánlatos figyelembe venni. Ez az európai szabvány alkalmazható a fényvezetőt tartalmazó védővezetőkre (OPGW) és a fényvezetőkre (OPCON). Nem alkalmazható azonban a szabadvezetéken használt, a vezetőkhöz/védővezetőkhöz erősített (pl. azokra tekercselt) távközlési rendszerekre vagy a szabadvezeték tartószerkezeteire erősített külön kábelekre, például tömör dielektrikumú, önhordó kábelekre (ADSS) vagy külön álló oszlopszerkezetekre erősített távközlési berendezésekre. Ha ilyen alkalmazásokra van szükség, akkor a követelményeket az NNA-kban lehet megadni. Ez az európai szabvány nem vonatkozik: •az EN 61936-1-ben meghatározott, zárt villamos tereken belüli szabadvezetékekre; •a villamos vasutak felsővezetékeire, hacsak más szabvány ezt kifejezetten elő nem írja.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2013-04-01

29.240.20 - Energiaátviteli és -elosztó vezetékek

MSZT/MB 801  Szabadvezetékek létesítése

: idt EN 50341-1:2012


Vásárlás

: 33 640,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 33 640,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 50341-1:2013

2013-04-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok