MSZ EN ISO/IEC 17065:2013

Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17065:2012)

Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)


E nemzetközi szabvány követelményeket tartalmaz a termék-, folyamat- és szolgáltatástanúsító szervezetek kompetenciájára, következetes működésére és pártatlanságára vonatkozóan. E nemzetközi szabvány szerint működő tanúsító szervezeteknek nem szükséges ajánlaniuk a termék-, folyamat- és szolgáltatástanúsítás minden típusát. A termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítása egy harmadik fél által végzendő megfelelőség értékelési tevékenység (lásd az ISO/IEC 17000:2004 szabványban az 5.5. szakasz alatti meghatározást). E nemzetközi szabványban a "termék" kifejezés "folyamatként" vagy "szolgáltatásként" is tekinthető, kivéve azokat az eseteket, ahol külön rendelkezések vannak megadva a "folyamatokra" vagy "szolgáltatásokra" (lásd a B mellékletet).

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2013-03-01

03.120.20 - Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZT/MCS 903  Megfelelőségtanúsítás

: idt EN ISO/IEC 17065:2012; idt ISO/IEC 17065:2012


Vásárlás

: 25 960,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 9 950,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN ISO/IEC 17065:2013

2013-03-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok