MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2013

Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Kompetenciakövetelmények környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához

Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems


Ez a műszaki előírás további kompetenciakövetelményeket ír elő a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) auditálásában és tanúsítási folyamatában részt vevő személyekre, és kiegészíti az ISO/IEC 17021 követelményeit.

Általános információk

Visszavont
magyar
: 2013-01-01
: 2019-03-01

03.120.20 - Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZT/MCS 903  Megfelelőségtanúsítás

: idt ISO/IEC TS 17021-2:2012; idt CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2016


: 2017/04: Közlemény

Vásárlás

: 21 690,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 6 050,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2013

2013-01-01 - 2019-03-01