MSZ EN 16150:2012

Vízminőség. Útmutató a bentikus makrogerinctelenek területarányos multihabitat típusú mintavételéhez, lábalható mélységű vízfolyásokból

Water quality. Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers


Ez az európai szabvány útmutatást ad a bentikus makrogerinctelenek lábalható mélységű folyókból és patakokból való, területarányos multihabitat típusú mintavételéhez. A „területarányos” kifejezés a módszer azon sajátságára utal, hogy a mintavétel a rendelkezésre álló, különböző folyóvízi élőhelyekből (habitatokból), azok jelenlétének megfelelő részarányban történik. A területarányos multihabitat típusú mintavétel nem más módszerek helyettesítésére szolgál, hanem azokhoz hasonlóan alkalmas a folyóvizek ökológiai állapotértékelésére alkalmazott multimetrikus minősítési eljárásokhoz elengedhetetlenül szükséges minták gyűjtésére. Az ebben a dokumentumban ismertetett módszer egy lehetséges változata a jelenleg is alkalmazott területarányos multihabitat típusú mintavételnek. A multihabitat típusú mintavételi módszer az alábbi útmutatók előírásain alapul: gyors biológiai állapotértékelési módszertan [1], az Environment Agency for England and Wales által meghatározott módszertan [2],a patakok és folyók szaprobiológiai vízminősítésének osztrák módszertani útmutatója [3], az AQEM mintavételi kézikönyv [4], az AQEM & STAR mintavételi módszertan [5], az EN 27828 európai szabvány, az M 6232 és az M 6119-2 osztrák szabvány [6], [7], a DIN 38410-1 német szabvány [8] és az XP T90-333 francia szabvány [9]. Ez az európai szabvány továbbá részletes leírásokat tartalmaz a különböző élőhelytípusokból való mintavételre, melyek alkalmasak lehetnek a nem multihabitat típusú mintavételi eljárások alkalmazása esetén is.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2012-10-01

13.060.70 - Víz biológiai tulajdonságainak vizsgálata

MSZT/MB 714  A vizek fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata

: idt EN 16150:2012


Vásárlás

: 6 930,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 6 530,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN 16150:2012

2012-10-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok