MSZ HD 60364-7-715:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-715. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (IEC 60364-7-715:2011, módosítva)

Low-voltage electrical installations. Part 7-715: Requirements for special installations or locations. Extra-low-voltage lighting installations (IEC 60364-7-715:2011, modified)


Az IEC 60364 sorozat ezen részének az egyedi követelményei a legfeljebb 50 V váltakozó feszültségű vagy legfeljebb 120 V egyenfeszültségű forrásról táplált törpefeszültségű világítási berendezések kiválasztására és szerelésére vonatkozik. 1. MEGJEGYZÉS: A törpefeszültségű világítási rendszer meghatározását lásd az IEC 60598-2-23-ban. 2. MEGJEGYZÉS: A váltakozó feszültségek effektív értékekben vannak megadva.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2012-08-01

29.140.50 - Világítóberendezés-rendszerek 91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt IEC 60364-7-715:2011; idt HD 60364-7-715:2012

: MSZ HD 60364-7-715:2012/A11:2018

Vásárlás

: 8 500,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 6 530,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ HD 60364-7-715:2012

2012-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok