MSZ HD 60364-7-710:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002, módosítva)

Low-voltage electrical installations. Part 7-710: Requirements for special installations or locations. Medical locations (IEC 60364-7-710:2002, modified)


A HD 60364 sorozat e részének részletes követelményei a gyógyászati helyek villamos berendezéseire vonatkoznak úgy, hogy azok biztosítsák a páciensek és az egészségügyi személyzet biztonságát. Ezen követelmények általában kórházakra, magánklinikákra, orvosi és fogorvosi rendelőkre, egészségügyi központokra és az egészségügyi létesítmények gyógyászati helyiségeire vonatkoznak. Az itt felsorolt követelmények nem vonatkoznak a gyógyászati villamos készülékekre. Ezen előírások érvényesek az orvosi kutatásra tervezett helyek villamos hálózatainak létesítésére is. 1. MEGJEGYZÉS: Szükséges lehet a meglévő villamos hálózat módosítása ezzel a szabvánnyal összhangban, ha változás áll be a gyógyászati hely funkciójában. Különösen fontos, és fokozott gondosságra van szükség, ahol a gyógyászati létesítményekben intrakardiális eljárásokat végeznek. 2. MEGJEGYZÉS: A szabvány előírásait állatorvosi klinikákon is célszerű alkalmazni. 3. MEGJEGYZÉS: A gyógyászati villamos készülékek és rendszerek esetén az EN 60601 sorozatra hivatkozunk. 4. MEGJEGYZÉS: Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy más idegen berendezések ne károsíthassák a berendezéseket. 5. MEGJEGYZÉS: Ezek a követelmények például a következő gyógyászati helyek villamos berendezéseit érintik: – kórházak és klinikák (beleértve a konténeres konstrukciót); – szanatóriumok és egészségklinikák; – öregek olyan otthona és ápolási otthonok, ahol a bentlakók orvosi ápolást kapnak; – gyógyászati központok, járóbeteg-klinikák és -osztályok, baleseti ellátóhelyek; – egyéb járóbeteg-intézmények (ipari, sport és egyéb intézmények). 6. MEGJEGYZÉS: Ezen harmonizált dokumentum alkalmazása nem mentesít a nemzeti előírások betartása alól.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2012-08-01

29.020 - Elektrotechnika általában 91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 60364-7-710:2012/AC:2013; idt IEC 60364-7-710:2002; idt HD 60364-7-710:2012


: 2013/05: Helyesbítés

Vásárlás

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ HD 60364-7-710:2012

2012-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok