MSZ EN 12464-1:2012

Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek

Light and lighting. Lighting of work places. Part 1: Indoor work places


TEz az európai szabvány azoknak a belső téri, emberi munkahelyeknek a világítási követelményeit tartalmazza, amelyek látási komfortot és teljesítőképességet igényelnek, a személyek szokásos szemészeti (vizuális) képességeit feltételezve. Valamennyi szokásos látási feladatot figyelembe vesznek, beleértve a képernyős megjelenítőket is (Display Screen Equipment, DSE). Ez az európai szabvány megfogalmazza a világítási megoldások mennyiségi és minőségi követelményeit a legtöbb beltéri munkahelyre és a kapcsolódó területekre. Ezenfelül ajánlásokat tartalmaz a jó világítási gyakorlat kialakítására. Ez az európai szabvány nem tartalmaz olyan világítási követelményeket, amelyek a munkavállalók egészségével és biztonságával állnak kapcsolatban, és nem foglalkozik az EK-szerződés 153. cikkelyének alkalmazási területével, bár a világítási követelmények, amelyeket e szabvány előír, általában kielégítik a biztonsági igényeket. Azok a világítástechnikai követelmények, amelyek a dolgozók munkavégzés közbeni egészségére és biztonságára vonatkoznak, az EK-szerződés 153. cikkelyén alapuló irányelvekben, a tagállamok ezen irányelveket átültető nemzeti jogszabályaiban vagy a tagállamok más nemzeti jogszabályaiban találhatók meg. Ebben az európai szabványban nem írnak elő részletes megoldásokat, és nem korlátozzák a tervezőket sem az új technikák kipróbálásában, sem az innovatív berendezések alkalmazásában. A világítást mesterséges fény, természetes fény vagy a kettő kombinációja hozhatja létre. Ez az európai szabvány sem a kültéri munkahelyek világítására, sem a föld alatti bányák világítására, sem a tartalékvilágításra nem vonatkozik. Kültéri munkahelyek tekintetében lásd az EN 12464-2-t, tartalékvilágítás tekintetében az EN 1838-at és az EN 13032-3-at.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2012-04-01

91.160.10 - Belső világítás

MSZT/MB 838  Világítástechnika

: idt EN 12464-1:2011


Vásárlás

: 13 900,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 13 170,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 12464-1:2012

2012-04-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok