MSZ 1585:2012

Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)

Operation of electrical installations (EN 50110-1:2004 and national supplementations)


Ez a szabvány a villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott minden munkavégzésre vonatkozik. Ezeknek a villamos berendezéseknek a feszültségszintje a törpefeszültségtől a nagyfeszültségig terjedhet. A nagyfeszültség fogalmába a közép- és az igen nagy feszültség is beletartozik. A villamos berendezések a villamos energia termelésére, szállítására, átalakítására, elosztására és felhasználására szolgálnak. A villamos berendezések egy része állandó és helyhez kötött, mint például a gyárak vagy irodaházak elosztóberendezései, mások ideiglenesek, például az építési területeken, mások mobilok és vagy feszültség alatti, vagy feszültségmentesen, illetve kisütött állapotban mozgathatóak. Erre példák a villamos hajtású markológépek a kőbányákban és a felszíni művelésű szénbányákban. Ez a szabvány követelményeket határoz meg ezeknek a villamos berendezéseknek a biztonságos üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott munkavégzésre. A követelmények minden üzemviteli, munkavégzési és karbantartási folyamatra vonatkoznak. Ezek minden nem villamos üzemi munkára is vonatkoznak, mint amilyen például a szabadvezetékek és a földbe fektetett kábelek közelében végzett építési munka, vagy a villamos üzemi munkára, amikor ott villamos veszély kockázata van jelen. Ez a szabvány nem vonatkozik képzetlen személyekre, ha azok képzetlen személyek használatára tervezett és létesített, a vonatkozó szabványoknak megfelelő villamos berendezést vagy villamos szerkezetet rendeltetésszerűen használnak. Ez a szabvány kifejezetten nem vonatkozik a következőkben felsoroltak villamos berendezéseire, ugyanakkor, ha azokra vonatkozóan nincs más szabályzat vagy eljárás, akkor ajánlatos e szabvány alapelveit alkalmazni: - minden saját energiaforrással rendelkező légijármű és légpárnás jármű (ilyen közlekedési eszközökre nemzetközi légiforgalmi jogszabályok vonatkoznak, amelyek ezekben az esetekben magasabb rendűek a nemzeti jogszabályoknál); - minden saját energiaforrással rendelkező vagy vontatott tengerjáró hajó (ilyen közlekedési eszközökre nemzetközi tengerhajózási jogszabályok vonatkoznak, amelyek ezekben az esetekben magasabb rendűek a nemzeti jogszabályoknál); - elektronikus távközlési és információs rendszerek; - elektronikus vezérlő-, szabályzó- és automatizálási rendszerek; - szénbányák vagy más jellegű bányák; - nemzetközi hajózási jogszabályok hatálya alá tartozó tengeri létesítmények; - járművek; - villamos vontatási rendszerek; - kutatás és fejlesztés villamos kísérleti munkái.

Általános információk

Visszavont
magyar
: 2012-04-01
: 2016-12-01

29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: eqv EN 50110-1:2004


: 2012/09: Helyesbítés

Vásárlás

: 13 900,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ 1585:2012

2012-04-01 - 2016-12-01

Utódok