MSZ EN 50130-4:2011

Riasztórendszerek. 4. rész: Elektromágneses összeférhetőség. Termékcsalád-szabvány: Tűzjelző, behatolásjelző, támadásjelző, zárt láncú (CCTV-) televíziós megfigyelőrendszerek, beléptető és személyi segélyhívó rendszerek egységeinek zavartűrési követelményei

Alarm systems. Part 4: Electromagnetic compatibility. Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems


Ezen EMC-termékcsaládszabvány zavartűrési követelményei a lakóhelyi, kereskedelmi, könnyűipari és ipari környezetben elhelyezett épületekben vagy azok körüli használatra tervezett, a következőkben felsorolt riasztórendszerek egységeire vonatkoznak: - beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz; - riasztásátviteli rendszerek1; - biztonsági alkalmazásokban használt CCTV-rendszerek; - tűzérzékelő és tűzjelző berendezések; - támadásjelző rendszerek; - behatolásjelző rendszerek; - személyi segélyhívó rendszerek; Az alkalmazandó vizsgálatok és szintek a bel- és kültéri alkalmazások, illetve a helyhez kötött, elmozdítható vagy hordozható berendezések esetében is azonosak. Az alkalmazott szintek nem fedik le az olyan szélsőséges eseteket, amelyeknek előfordulása bárhol lehetséges, azonban valószínűségük igen csekély, vagy amelyek azon speciális alkalmazások körébe tartoznak, amelyek nagy energiájú sugárzó berendezések (például radarállomások) közvetlen közelében fordulhatnak elő. A szabvány alkalmazási területébe tartozó berendezések megtervezése során úgy kell eljárni, hogy a berendezések a lakóhelyi, kereskedelmi, könnyűipari és ipari környezetekre jellemző elektromágneses feltételek között is megfelelően működjenek. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a berendezésnek az ENV 61000-2-2 szerinti kisfeszültségű közüzemi rendszereken lévő különféle zavarokra vonatkozó elektromágneses összeférhetőségi szintek feltételei között megfelelően kell működnie. Az e szabvány szerinti zavartűrési vizsgálatok csak a legkritikusabb zavarjelenségekre vonatkoznak. Rádiójeleket, hálózati feszültségű jelzéseket használó vagy nyilvános telefonrendszerhez csatlakoztatott berendezésekre más szabványok, ezen kommunikációs jeladó eszközökre jellemző, kiegészítő követelményei vonatkozhatnak. E szabvány nem határoz meg (üzemeltetési) biztonságra vonatkozó alapkövetelményeket, például villamos áramütés elleni védelemre, nem biztonságos működésre, szigeteléskoordinációra és az ezzel összefüggésben álló dielektromos vizsgálatokra vonatkozóan. E szabvány nem tartalmazza az EMC-zavarkibocsátási követelményeket. Ezeket más, vonatkozó szabványok foglalják magukban.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2011-11-01

13.320 - Vészjelző és figyelmeztetőrendszerek 29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 816  Riasztórendszerek

: idt EN 50130-4:2011

: MSZ EN 50130-4:2011/A1:2015

Vásárlás

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 50130-4:2011

2011-11-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok