MSZ EN 459-1:2011

Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek

Building lime. Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria


Ez az európai szabvány azokra az építési meszekre vonatkozik, amelyeket: - habarcsok kötőanyagaként használnak (például falazáshoz, kültéri és beltéri vakolóhabarcsokhoz); - egyéb építési termékek gyártásához (például kalcium-szilikát falazóelemek, pórusbeton, beton stb.); - általános mérnöki alkalmazásokhoz (például talajstabilizáláshoz, aszfaltkeverékekhez stb.). A szabvány megadja a különböző építési meszek fajtáinak meghatározását és osztályozását, továbbá azokra a kémiai, mechanikai és fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelményeket, amelyek az építési mész fajtájától függenek, és előírja a megfelelőségi feltételeket. Általában a mész gyártója és vásárlója közötti dokumentumokban szereplő szállítási feltételek és egyéb szerződéses kikötések nem tartoznak ezen európai szabvány érvényességi területébe.

Általános információk

Visszavont
magyar
: 2011-02-01
: 2017-01-31

91.100.10 - Cement. Gipsz. Mész. Habarcs 01.040.91 - Építőanyagok és építés (Szakkifejezések gyűjteményei)

MSZT/MB 102  Cement és mész

: idt EN 459-1:2010


Vásárlás

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 459-1:2011

2011-02-01 - 2017-01-31