MSZ EN 60204-1:2010

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Általános előírások (IEC 60204-1:2005, módosítva)

Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)


Az IEC 60204 e része a munkavégzés közben nem hordozható gépek, beleértve az összehangoltan együtt dolgozó gépcsoportokat, villamos, elektronikus és programozható elektronikus szerkezeteihez és rendszereihez való alkalmazásra érvényes. 1. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60204 e része alkalmazási szabvány, és nem célja a műszaki fejlődés korlátozása vagy akadályozása. 2. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60204 e részében a villamos kifejezés egyaránt jelenti a villamos, az elektronikus és a programozható elektronikus tárgyat (pl. a villamos szerkezet egyaránt jelent villamos, elektronikus és programozható elektronikus szerkezetet). 3. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60204 e részének szóhasználata szerint a személy kifejezés bármely egyénre vonatkozik, és magában foglalja az(oka)t a személy(eke)t, aki(ke)t az üzemeltető vagy megbízottja kijelölt és kiképzett a kérdéses gép üzemeltetésére és gondozására. Az IEC 60204 e része szabvány szerinti szerkezet kezdőpontja a gép villamos szerkezetének hálózati csatlakozási pontja (lásd az 5.1. szakaszt). 4. MEGJEGYZÉS: Az épületek villamos energiaellátásának létesítési követelményeit az IEC 60364 sorozat tartalmazza. Az IEC 60204 e része azokra a villamos szerkezetekre vagy szerkezetrészekre vonatkozik, amelyek névleges tápfeszültsége legfeljebb 1500 V egyenfeszültség (d.c.), illetve legfeljebb 1000 V váltakozó feszültség (a.c.) és névleges frekvenciája legfeljebb 200 Hz. 5. MEGJEGYZÉS: Nagyobb feszültségek esetén lásd az IEC 60204-11-et. Az IEC 60204 e része nem tartalmaz minden olyan előírást (pl. védelem, reteszelés vagy vezérlés), amelyeket más szabványok vagy szabályzatok írnak elő vagy szükségesek a személyeknek a nem villamos veszélyek elleni védelme érdekében. Minden egyes géptípusra vannak egyedi követelmények, amelyeket a kellő biztonság megvalósítása érdekében be kell tartani. E szabvány elsősorban a 3.35. szakaszban meghatározott ipari gépek villamos szerkezeteire terjed ki, bár nem korlátozódik csak azokra. 6. MEGJEGYZÉS: A C melléklet példaként olyan gépeket sorol fel, amelyek villamos szerkezeteire az IEC 60204 e részének előírásai vonatkoznak. Az IEC 60204 e része nem ír elő azoknak a gépeknek a villamos szerkezeteire alkalmazható kiegészítő és különleges követelményeket, amelyek - rendeltetésszerűen szabadtéren (épületeken vagy más védőépítményen kívül) használatosak; - robbanóképes anyagot (például festéket vagy fűrészport) használnak, dolgoznak fel, illetve állítanak elő; - rendeltetésszerűen robbanóképes és/vagy gyúlékony környezetben használatosak; - bizonyos anyagok előállítása vagy használata során különleges kockázatot jelentenek; - rendeltetésszerűen bányákban használatosak; - varrógépek, varrógépegységek és varrógéprendszerek; 7. MEGJEGYZÉS: Varrógépek esetén lásd az EN 60204-31-et. - emelőgépek. 8. MEGJEGYZÉS: Emelőgépek esetén lásd az EN 60204-32-et.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2010-09-01
: 2021-09-14

29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 837  Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok

: idt IEC 60204-1:2005; idt EN 60204-1:2006/A1:2009; idt EN 60204-1:2006; idt EN 60204-1:2006/AC:2010


Vásárlás

: 17 680,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 60204-1:2010

2010-09-01 - 2021-09-14