MSZ HD 60364-7-717:2010

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2009, módosítva)

Low-voltage electrical installations. Part 7-717: Requirements for special installations or locations. Mobil or transportable units (IEC 60364-7-717:2009, modified)


A HD 60364 szabványsorozat ezen részében előírt egyedi követelmények mobil vagy szállítható egységek váltakozó áramú és egyenáramú berendezéseire vonatkoznak. Ebben a részben az „egység” szakkifejezés olyan járművet és/vagy mobil vagy szállítható szerkezetet jelent, amely egy teljes villamos berendezést vagy annak egy részét foglalja magában. Az egységek lehetnek mobil típusúak (kerekekkel ellátott), pl. önhajtásúak vagy vontatottak, vagy szállítható típusúak, pl. tartókereten elhelyezett konténerek vagy kabinok. Példák: speciális informatikai egységek televíziózáshoz és műsorszóráshoz, gyógyászati szolgáltatásokhoz, hirdetésekhez, tűzoltáshoz, egységek katasztrófaelhárításhoz, élelmezéshez stb. E rész követelményei vonatkoznak az egy villamos berendezést alkotó két vagy több összekapcsolt egységre is (lásd a 717.551.6. és a 717.551.7. szakaszt). A követelmények nem érvényesek: – gépjárművekhez használt villamos áramkörökre és szerkezetekre; – áramfejlesztőkre; – a 7. rész más szabványaihoz tartozó egységekre (pl. lakókocsira, lakóautókra); – kis vízi járművekre (lásd az IEC 60092-507-et); – az EN 60204-1 szerinti mobil gépekre; – villamos járművek vontatási egységeire; – mobil vagy szállítható otthonokra, hivatalokra és hasonlókra, azonos helyen való tartós használat esetén (lásd a HD 60364 általános előírásait). Ha alkalmazhatóak, akkor a 7. rész más fejezeteiben előírt további követelményeket is figyelembe kell venni, pl. zuhanyzók, gyógyászati helyiségek stb. esetében.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2010-06-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek 29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 60364-7-717:2010/AC:2014; idt HD 60364-7-717:2010; idt IEC 60364-7-717:2009


: 2014/12: Helyesbítés

Vásárlás

: 9 700,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ HD 60364-7-717:2010

2010-06-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok