MSZ IEC/TR 62510:2010

A villamos energia jellemzőinek szabványosítása

Standardising the characteristics of electricity


Ez a műszaki jelentés azt a szemléletet körvonalazza, amely alapján a villamos energia termékként írható le. Ez különösen Európában, valamint néhány más országban, például Brazíliában és Argentínában, továbbá az Amerikai Egyesült Államok egyes államaiban elterjedt. A villamos energia azonban nagyon különleges termék, meg nem fogható és változó jellege miatt. Szigorúan véve ez egy olyan termék, amely egy adott ellátási ponton csak pillanatszerűen létezik, csak a felhasználásának pillanatában jelenik meg, és amely azonnal egy más jellemzőkkel rendelkező új termékre cserélődik. A tulajdonságai minden egyes eltérő ellátási ponton különbözőek. Ezen túlmenően olyan termék, amelynek a minősége nem csak az előállításának a körülményeitől, hanem attól is függ, hogy a felhasználók készülékei minden egyes pillanatban miképpen használják azt fel. Emiatt a kézzelfogható és valós termékeknél használható minőség-ellenőrzés a villamos energia esetében nem alkalmazható. Amit tenni lehet, az mindössze a termelése, az átvitele és az elosztása, valamint a felhasználása során lévő körülmények bizonyos mértékű szabályozása. Különösen a fogyasztókészülékeknek a más készülékeknél is megjelenő villamos energia minőségét befolyásoló képességét kell felismerni. A villamos készülékek egyre bonyolultabbakká válnak egyrészt a funkciójuk, másrészt a többi villamos készülékekkel való kölcsönhatásuk szempontjából. Ez a kölcsönhatás gyakran a villamos hálózaton keresztül valósul meg, amely az összes készülék közös energiaforrása. Ennek oka, hogy a közös energiaforrásként szolgáló hálózat az összes készülék között vezetőképes összeköttetést biztosít. A valóságban a fogyasztókészülékek működéséből származó elektromágneses jelenségek a villamosenergiaellátás egyéb jellemzőire szuperponálódnak, és a rendszer használójának szállított termék részévé válnak. Ehhez járulnak még a légköri és más külső eredetű jelenségek, valamint a nagy rendszereknek az ilyen eseményekre adott sajátos reakciói.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2010-03-01

29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt IEC/TR 62510:2008


Vásárlás

: 4 690,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ IEC/TR 62510:2010

2010-03-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok