MSZ EN 60601-2-54:2010

Gyógyászati villamos készülékek. 2-54. rész: Felvételi és átvilágító röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-54:2009)

Medical electrical equipment. Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy (IEC 60601-2-54:2009)


Helyettesítés: Ez a nemzetközi szabvány projekciós RÖNTGENFELVÉTELEZÉSRE és ÁTVILÁGÍTÁSRA való GYÓGYÁSZATI VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK (a továbbiakban: ME-KÉSZÜLÉKEK) és GYÓGYÁSZATI VILLAMOS RENDSZEREK (a továbbiakban: ME-RENDSZEREK) ALAPVETŐ BIZTONSÁGI és LÉNYEGES MŰKÖDÉSI követelményeit határozza meg. Az IEC 60601-2-43 az intervenciós alkalmazásokra való ME-KÉSZÜLÉKEKRE és ME-RENDSZEREKRE vonatkozik és hivatkozik e szabvány alkalmazható követelményeire. A csont- vagy szövetelnyelési sűrűségmérésre, számítógépes rétegfelvételezésre, mammográfiára vagy fogászati alkalmazásokra való ME-KÉSZÜLÉKEK és ME-RENDSZEREK e szabvány alkalmazási területén kívül esnek. Ugyancsak kívül esnek e nemzetközi szabvány alkalmazási területén a sugárterápiás szimulátorok. Ha valamely fejezet vagy szakasz specifikusan csupán az ME-KÉSZÜLÉKEKRE vagy csupán az ME-RENDSZEREKRE alkalmazható, akkor annak a fejezetnek vagy szakasznak címe vagy szövege ezt egyértelműsíti. Egyébként egy fejezet vagy szakasz mind az ME-KÉSZÜLÉKEKRE, mind az ME-RENDSZEREKRE alkalmazandó. MEGJEGYZÉS: Társadalmi és gazdasági tényezőket is figyelembe véve, ezen egyedi szabvány alkalmazási területe magába foglalja a KÖZVETLEN ÁTVILÁGÍTÁSRA való ME-KÉSZÜLÉKEKET is. Egyes országokban a KÖZVETLEN ÁTVILÁGÍTÁSSAL végzett vizsgálatokat tiltják.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2010-02-01

11.040.50 - Röntgenkészülékek

MSZT/MB 843  Gyógyászati villamos készülékek

: idt IEC 60601-2-54:2009; idt EN 60601-2-54:2009

: MSZ EN 60601-2-54:2009/A2:2020; MSZ EN 60601-2-54:2009/A1:2015

Vásárlás

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 14 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 60601-2-54:2010

2010-02-01