MSZ EN 55103-2:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés

Electromagnetic compatibility. Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use. Part 2: Immunity


Ez az EMC zavartűrési követelményeket tartalmazó európai szabvány az olyan professzionális audio-, video-, audiovizuális és a 3.6. szakaszban meghatározott szórakoztató világításszabályozó készülékekre vonatkozik, amelyeket a 4. fejezet szerinti környezetekben terveznek használni. Az alkalmazási terület a 3.5. szakaszban meghatározott digitális készülékeket és a 7.4. szakasz szerinti részegységeket is magában foglalja. A zavarok frekvenciatartománya 0 Hz-től 400 GHz-ig terjed, de a követelmények nem fogják át e tartomány egészét. 1. MEGJEGYZÉS: A C melléklet a 0,7 ? 1,6 µm hullámhossz-tartományú infravörös sugárzásra vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. E szabvány tárgya az alkalmazási területéhez tartozó készülékek számára a folytonos és a tranziens, valamint a vezetett és a sugárzott elektromágneses zavarokkal (beleértve az elektrosztatikus kisülésekkel) szembeni elektromágneses zavartűrésre vonatkozó zavartűrési vizsgálati követelmények, vizsgálójelek, működőképességi kritériumok és vizsgálati módszerek meghatározása. Ezek a követelmények jelentik az alapvető elektromágneses összeférhetőségi követelményeket. A zavaró vagy a zavart készülékek hibafeltételei nincsenek figyelembe véve. A 3.4., a 3.5. és a 3.6. szakaszban meghatározott készülékek tetszőleges tápforrásról működtethetők. 2. MEGJEGYZÉS: A tápforrás lehet például közcélú kisfeszültségű hálózat; hasonló jellemzőkkel bíró saját tulajdonú tápforrás; kifejezetten a készülék táplálására szolgáló egyenáramú tápforrás; a készülék belső telepei; tartalék generátorok. Bizonyos szabványok nem vonatkoznak a saját tulajdonú kisfeszültségű tápellátásokra. 3. MEGJEGYZÉS: Különleges esetekben, például ha a közelben nagyon érzékeny készülékeket használnak, kiegészítő óvintézkedésekre lehet szükség az elektromágneses zavarkibocsátásnak az előírt szintek alá való további csökkentésére. E szabvány nem vonatkozik: - a fogyasztói készülékekre, - a kifejezetten biztonsági rendszerekhez tervezett készülékekre, - a rádiótávközlésben használatos, elektromágneses energia sugárzására tervezett készülékekre.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2009-10-01
: 2022-07-28

33.100.20 - Zavartűrés

MSZT/MB 847  Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

: idt EN 55103-2:2009/IS1:2012; idt EN 55103-2:2009


: 2014/10: Közlemény

Vásárlás

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 9 950,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 55103-2:2009

2009-10-01 - 2022-07-28