MSZ EN 60601-2-44:2009

Gyógyászati villamos készülékek. 2-44. rész: Komputertomográfiás röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-44:2009)

Medical electrical equipment. Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography (IEC 60601-2-44:2009)


Helyettesítés: E nemzetközi szabvány a CT-KÉSZÜLÉKEK – a továbbiakban: ME-KÉSZÜLÉKEK – alapvető biztonságára és lényeges működésére vonatkozik. Ha valamely fejezet vagy szakasz specifikusan csupán az ME-KÉSZÜLÉKEKRE vagy csupán az ME-RENDSZEREKRE alkalmazható, akkor annak címe vagy szövege ezt egyértelműsíti. Egyébként egy fejezet vagy szakasz mind az ME-KÉSZÜLÉKEKRE, mind az ME-RENDSZEREKRE alkalmazandó. 1. MEGJEGYZÉS: Lásd még az általános szabvány 4.2. szakaszát. E szabvány alkalmazási területe azokra a CT-KÉSZÜLÉKEKRE korlátozódik, amelyek TERVEZETT HASZNÁLATA mind a fej-, mind az egésztest-vizsgálatokat magában foglalja, és amelyeknek jellemzője, hogy a röntgensugárforrás( ok) és a képalkotó detektor(ok) egy közös, toroid alakú védőburkolatban helyezkedik (helyezkednek) el. Tartalmazza a CT-KÉSZÜLÉKEKBEN alkalmazott RÖNTGENGENERÁTOROKRA vonatkozó biztonsági követelményeket, beleértve azt az esetet is, amikor a RÖNTGENGENERÁTOROK a RÖNTGENCSŐEGYSÉGGEL egybe vannak építve. 2. MEGJEGYZÉS: A RÖNTGENGENERÁTOROKRA és a KAPCSOLÓDÓ KÉSZÜLÉKEKRE vonatkozó követelmények, amelyeket korábban az IEC 60601-2-7 és az IEC 60601-2-32 tartalmazott, vagy az IEC 60601-1:2005-be (a 3. kiadásba), vagy az IEC 60601-2-44 ezen kiadásába kerültek át. Ezért az IEC 60601-2-7 és az IEC 60601-2-32 nem része a KOMPUTERTOMOGRÁFIÁRA (CT-re) vonatkozó3. kiadásnak.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2009-08-01

11.040.50 - Röntgenkészülékek

MSZT/MB 843  Gyógyászati villamos készülékek

: idt EN 60601-2-44:2009; idt IEC 60601-2-44:2009

: MSZ EN 60601-2-44:2009/A1:2013; MSZ EN 60601-2-44:2009/A11:2012; MSZ EN 60601-2-44:2009/A2:2016

Vásárlás

: 13 170,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 11 980,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 60601-2-44:2009

2009-08-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok