MSZ EN 61326-2-2:2007

Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos berendezések. EMC-követelmények. 2-2. rész: Egyedi követelmények. Kisfeszültségű elosztórendszerekben használt hordozható vizsgáló-, mérő- és figyelőberendezések vizsgálati elrendezései, működési feltételei és teljesítménykritériumai (IEC 61326-2-2:2005)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements. Part 2-2: Particular requirements. Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems (IEC 61326-2-2:2005)


Az IEC 61326 szabványsorozat e része az IEC 61326-1 alkalmazási területén túl részletesebb vizsgálati elrendezéseket, működési feltételeket és teljesítménykritériumokat ír elő olyan berendezéshez, amelyet: - kisfeszültségű elosztórendszerekben a védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy figyelésére használnak, és - amelyet akkumulátorról és/vagy a mért áramkörről táplálnak, és - hordozható. Példák ilyen EUT-eszközökre, a teljesség igénye nélkül: feszültségérzékelők, multiméterek, szigetelésvizsgálók, földelésfolytonosság-vizsgálók, földelésiellenállás-vizsgálók, hurokimpedancia-vizsgálók, "maradékáramú eszközök vizsgálókészülékei" (RCD-vizsgálók) és fázissorrend-vizsgálók, az IEC 61557-ben meghatározottak szerint. MEGJEGYZÉS: Az IEC 61557-8-ban és IEC 61557-9-ben tárgyalt berendezések egyedi EMC-követelményeit az IEC 61326-2-4 tartalmazza. A gyártó adja meg azt a környezetet, amelyben a terméket használatra szánta, illetve a gyártó írja elő és/vagy választja ki az IEC 61326-1 megfelelő vizsgálati szintjének előírásait.

Általános információk

Visszavont
magyar
: 2007-01-01
: 2013-07-01

17.220 - Villamosság. Mágnesség. Villamos és mágneses mérések 25.040.40 - Ipari folyamatok mérése és vezérlése 33.100.01 - Elektromágneses összeférhetőség általában

MSZT/MB 857  Ipari elektronika és folyamatirányítás

: idt EN 61326-2-2:2006


Vásárlás

: 5 090,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 5 520,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 61326-2-2:2007

2007-01-01 - 2013-07-01