MSZ EN 62040-2:2006

Szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 62040-2:2005)

Uninterruptible power systems (UPS). Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (IEC 62040-2:2005)


Az IEC 62040 e része olyan UPS-egységekre vonatkozik, ¬ amelyeket önálló egységként vagy több, egymással összekapcsolt UPS-ből és a hozzájuk tartozó vezérlésből/kapcsolóberendezésből álló egyetlen villamosenergia-ellátó UPS-rendszerként kívánnak telepíteni; és ¬ amelyeket ipari, kereskedelmi vagy enyhén ipari környezetben, kezelő által hozzáférhető bármely helyen vagy külön villamos üzemi helyiségekben való felállításra terveztek. Az IEC 62040 e része termékszabvány, amely lehetővé teszi az IEC 62040 e részében meghatározott C1, C2 és C3 osztályú termékek megfelelőségének értékelését a forgalomba hozataluk előtt. A C4 osztályú berendezést rögzített telepítésűként kezelik. Ennek az ellenőrzése általában a végső felhasználási helyen történik. Egyes részellenőrzéseket előzetesen is el lehet végezni. Lásd az E mellékletet. A követelmények oly módon lettek megválasztva, hogy az elektromágneses összeférhetőség (EMC) megfelelő szintjét elérjék a közüzemi és az ipari helyszíneken lévő UPS-ekre. Ezek a szintek azonban nem foglalhatják magukban azokat a különleges eseteket, amelyek bármely helyen, de nagyon kis valószínűséggel előfordulhatnak. Az IEC 62040 e része figyelembe veszi azokat a különböző vizsgálati feltételeket, amelyek az UPS fizikai mérettartományainak és névleges teljesítménytartományainak átfogásához szükségesek. Az UPS-egység vagy -rendszer mint önálló termék feleljen meg az IEC 62040 e részében szereplő megfelelő követelményeknek. Nem kell figyelembe venni az UPS-berendezés kimenetére kapcsolt fogyasztói terhelés által létrehozott EMC-jelenségeket. Nem vonatkozik e szabvány a speciális telepítési környezetekre, és nem veszi figyelembe az UPS hibafeltételeit. Az IEC 62040 e része nem vonatkozik az egyenfeszültséggel táplált elektronikus fénycsőelőtétekre és a villamos forgógépeken alapuló UPS-ekre. Az IEC 62040 e része a következőket tárgyalja: ¬ EMC követelmények; - vizsgálati módszerek; ¬ legkisebb működőképességi szintek.

Általános információk

Visszavont
magyar
: 2006-08-01
: 2021-07-09

33.100.01 - Elektromágneses összeférhetőség általában 29.200 - Egyenirányítók. Áramátalakítók. Stabilizált tápegységek

MSZT/MB 857  Ipari elektronika és folyamatirányítás

: idt EN 62040-2:2006; idt EN 62040-2:2006/AC:2006; idt IEC 62040-2:2005


: 2007/01: Helyesbítés

Vásárlás

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 10 720,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 62040-2:2006

2006-08-01 - 2021-07-09