MSZ HD 60364-7-717:2005

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2001, módosítva)

Electrical installations of buildings. Part 7-717: Requirements for special installations or locations. Mobile or transportable units (IEC 60364-7-717:2001, modified)


Általános információk

Visszavont
magyar
: 2005-06-01
: 2012-10-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 60364-7-717:2004; idt IEC 60364-7-717:2001


Vásárlás

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)




Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ HD 60364-7-717:2005

2005-06-01 - 2012-10-01