MSZ EN 62053-22:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 22. rész: Elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (0,2 S és 0,5 S pontossági osztály) (IEC 62053-22:2003)

Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) (IEC 62053-22:2003)


Az IEC 62053 ezen része csak újonnan gyártott, hatásos energiát mérő, 0,2 S és 0,5 S pontossági osztályú elektronikus fogyasztásmérőkre vonatkozik, amelyek a váltakozó áramú hatásos villamos energiát 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatokon mérik. A szabvány az ilyen fogyasztásmérőknek csak a típusvizsgálatára vonatkozik. A szabvány csak az olyan mérőváltós csatlakozású, beltéri használatra szánt elektronikus fogyasztásmérőkre vonatkozik, amelyek egy közös házban elhelyezkedő mérőrendszerből és számlálómű(vek)ből állnak. Vonatkozik továbbá a működést jelző elem(ek)re és a vizsgáló kimenet(ek)re is. Ha a fogyasztásmérő mérőrendszere több energiafajta mérésére is alkalmas (több energiafajtát mérő fogyasztásmérő), vagy ha a mérőházban további funkcionális elemek, mint például maximum-teljesítménymutatók, elektronikus tarifális számlálóművek, kapcsolóórák, hangfrekvenciás vevőkészülékek, adatátviteli interfészek stb. is találhatók, akkor az ilyen elemekre vonatkozó szabványokat szintén alkalmazni kell. MEGJEGYZÉS: Az IEC 60044-1 olyan mérőváltókat ír le, amelyeknek mérési tartománya 0,01 In és 1,2 In vagy 0,05 In és 1,5 In vagy 0,05 In és 2 In közötti, valamint olyan 0,2 S és 0,5 S pontossági osztályú áramváltókat, amelyeknek mérési tartománya 0,01 In és 1,2 In közötti. Mivel a fogyasztásmérők és a hozzájuk tartozó mérőváltók mérési tartományának illeszkednie kell egymáshoz és csak a 0,2 S és 0,5 S pontossági osztályú mérőváltók rendelkeznek az ezen szabvány szerinti fogyasztásmérők működtetéséhez szükséges pontossággal, a fogyasztásmérő mérési tartománya 0,01 In és 1,2 In közötti legyen. A szabvány nem vonatkozik: ¬ olyan hatásos energiát mérő fogyasztásmérőkre, amelyek esetében a csatlakozókapcsok között mért feszültség a 600 V-ot meghaladja (többfázisú hálózatokra szánt fogyasztásmérő fázisok közötti feszültsége); ¬ hordozható és kültéri fogyasztásmérőkre; ¬ a fogyasztásmérő számlálóművének adatátviteli interfészeire; ¬ hitelesítő-fogyasztásmérőkre. Az üzembiztonság szempontjait az IEC 62059 sorozat dokumentumai tartalmazzák.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2003-09-01
: 2024-04-02

17.220.20 - Villamos és mágneses mennyiségek mérése

MSZT/MB 842  Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra

: idt EN 62053-22:2003; idt IEC 62053-22:2003

: MSZ EN 62053-22:2003/A1:2017

Vásárlás

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 7 470,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 62053-22:2003

2003-09-01 - 2024-04-02