MSZ EN 62053-21:2003

Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. Egyedi követelmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérők hatásos energia mérésére (1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-21:2003)

Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) (IEC 62053-21:2003)


Az IEC 62053 ezen része csak újonnan gyártott, hatásos energiát mérő, 1-es és 2-es pontossági osztályú, elektronikus fogyasztásmérőkre vonatkozik, amelyek a váltakozó áramú hatásos villamos energiát 50 HZ-es vagy 60 Hz-es hálózatokon mérik. A szabvány az ilyen fogyasztásmérőknek csak a típusvizsgálatára vonatkozik. A szabvány csak az olyan beltéri és kültéri használatra szánt elektronikus fogyasztásmérőkre vonatkozik, amelyek egy közös mérőházban elhelyezkedő mérőrendszerből és számlálómű(vek)ből állnak. Vonatkozik továbbá a működést jelző elem(ek)re és a vizsgáló kimenet(ek)re is. Ha a fogyasztásmérő mérőrendszere több energiafajta mérésére is alkalmas (több energiafajtát mérő fogyasztásmérő), vagy ha a mérőházban további funkcionális elemek, mint például maximum-teljesítménymutatók, elektronikus tarifális számlálóművek, kapcsolóórák, hangfrekvenciás vevőkészülékek, adatátviteli szolgáló interfészek stb. is találhatók, akkor az ilyen elemekre vonatkozó szabványokat szintén alkalmazni kell. A szabvány nem vonatkozik: ¬ olyan hatásos energiát mérő fogyasztásmérőkre, amelyek esetében a csatlakozókapcsok között mért feszültség a 600 V-ot meghaladja (többfázisú hálózatokra szánt fogyasztásmérő fázisok közötti feszültsége); ¬ hordozható fogyasztásmérőkre; ¬ a fogyasztásmérő számlálóművének adatátviteli interfészeire; ¬ hitelesítő-fogyasztásmérőkre. Az átvételi vizsgálatok tekintetében az IEC 61358 ad alapvető útmutatást. Az üzembiztonság szempontjait az IEC 62059 sorozat dokumentumai tartalmazzák.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2003-09-01
: 2024-04-02

17.220.20 - Villamos és mágneses mennyiségek mérése

MSZT/MB 842  Berendezések villamos energia mérésére és terhelésszabályozásra

: idt IEC 62053-21:2003; idt EN 62053-21:2003

: MSZ EN 62053-21:2003/A1:2017

Vásárlás

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Megtekintett szabvány
MSZ EN 62053-21:2003

2003-09-01 - 2024-04-02